Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: 54/2020

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno: 4. 8. 2020

Datum sejmutí: 21. 8. 2020

Zodpovídá: Dagmar Dědičová

Zpět