Navigace

Obsah

Vodné a stočné

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - vlastníka kanalizační přípojky napojené na  Kanalizaci obce Nýdek - ke stažení ve formátu .DOC

Technické podmínky pro odběratele splaškové kanalizace - zde ke stažení


Aktuální ceny vodného a stočného pro rok 2017

Vodné:

 

Voda pitná (vodné) - 21,- Kč/m3 bez DPH (24,15 Kč vč. DPH)


Stočné:

Cena za stočné pro rok 2017 zůstává stejná jako v roce 2016 a 2015. Byla stanovena Zastupitelstvem obce Nýdek na svém 19. zasedání dne 13. prosince 2013 v budově „Zahrádkář“ v Nýdku a to ve výši 24,-- Kč/m3 (27,60 Kč včetně DPH). Pro stanovení celkové ceny stočného se bude vycházet ze zákona, kde je stanoveno množství spotřebované vody za rok na osobu – 35 m3 (př.: čtyřčlenná rodina zaplatí: 4 x 35 x 27,60 = 3.864,-- Kč).

Občané, kteří mají svoji vodu a obecní vodovod nebo pouze svoji vodu, mohou si na své náklady instalovat vodoměr na svůj zdroj vody, pro určení skutečně odebraného množství vody. Vodoměr musí být opatřen plombou (zajistí pan Frech) a musí být přístupný správci vodovodu (pravidelné odpisy stavu vodoměru).

 

Ukazatelé jakosti vody:

vápník       0,8 – 21,0 mg/l

hořčík        1,0 – 10,0 mg/l

dusičnany: 1,0 – 14,0 mg/l