Navigace

Obsah

USNESENÍ ZO č.13

Typ: ostatní
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 27. 6. 2016
v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

z 13. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 27. 6. 2016 

v 17.00 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nýdku

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu: Bc. Adama Svidra a p. Jana Konderlu.
 2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 3. Program 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 4. Kontrolu usnesení.
 5. Rozbor hospodaření 1. – 5./2016 – viz. příloha.
 6. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje účetní závěrku obce Nýdek sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015, která poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
 7. Rozpočtová opatření  č. 5– viz. příloha.
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje přijetí daru – pozemky p.č. …, p.č. …, p.č. … a p.č. … (všechny v k.ú. Nýdek) od ……………………….. a od …………………… .
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje „Darovací smlouvu“ s …………………………………………………………………………... – viz. příloha.
 10. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje finanční příspěvek členům zastupitelstva obce, kteří se zúčastní poznávací exkurze do Itálie, kterou zajišťuje Sdružení obcí Jablunkovska ve výši 2.000,-- Kč.

 

Zastupitelstvo obce Nýdek projednalo Závěrečný účet obce za rok 2015, Zprávu č.j. O/5/2016 o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Nýdek za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Nabídku členství v Regionální radě rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
 2. Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2015, Zprávu č.j. DSO/17/2016 o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2015.
 3. Závěrečný účet Mikroregionu Bystřice – Nýdek – Vendryně za rok 2015, Zprávu č.j. DSO/16/2016 o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregionu Bystřice – Nýdek – Vendryně za rok 2015.
 4. Zápisy z jednání finančního výboru obce Nýdek č. 8 a č. 9 ze dne 18. 4. 2016 a 20. 6. 2016 – viz. příloha.
 5. Diskusní příspěvky z 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.    

 

V Nýdku dne 1. července 2016

 

 

Adam M o r c i n e k                                                             Mgr. Jan   K o n e č n ý  místostarosta obce                                                                      starosta obce


Vytvořeno: 29. 9. 2016
Poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:31
Autor: Web Administrátor