Navigace

Obsah

USNESENÍ ZO č.25

Typ: ostatní
USNESENÍ č.25 1z 25. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 19. 9. 2018 v 17.00 hodin

U S N E S E N Í

z 25. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 19. 9. 2018 

v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku


 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu: p. Adolf Konderla, p. Jan Konderla.
 2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 3. Program 25. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 4. Kontrolu usnesení.
 5. Rozbor hospodaření za 1. – 8./2018 – viz. příloha.
 6. Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko – viz. příloha.
 7. Prodej pozemku p.č. ………. v k.ú. Nýdek o výměře 51 m2 p. …………………, Koperníkova ……………, 739 61 Třinec za cenu 30,-- Kč/m2
 8. Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04243/2017/DSH – viz. příloha.
 9. Rozpočtové opatření č. 31 – viz. příloha.
 10. Odměny členům finančního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva obce ve výši 3.500,-- Kč – viz. příloha.

   

   

  Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

   

 1. Zápis z jednání finančního výboru obce Nýdek ze dne 12. 9. 2018.
 2. Diskusní příspěvky z 21. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

   

   

   

V Nýdku dne 27. 9. 2018

 

Adam M o r c i n e k                                                             Mgr. Jan   K o n e č n ý

 místostarosta obce                                                                       starosta obce

 


Příloha

Vytvořeno: 11. 12. 2018
Poslední aktualizace: 27. 3. 2019 09:33
Autor: Web Administrátor