Navigace

Obsah

USNESENÍ ZO č.3

Typ: ostatní
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 22. 12. 2014 v 17.00 hodin

Usnesení ve fotmátu PDF - zde ke stažení

 

U S N E S E N Í

 

z 3. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 22. 12. 2014 

v 17.00 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nýdku

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu: Mgr. Danu Španihelovou a Ing. Vlastimila Franka.

 2. Zapisovatelku p. Jolanu Bielanovou.

 3. Program jednání 3. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

 4. Kontrolu usnesení.

 5. Rozbor hospodaření 1. – 11./2014 – viz. příloha.

 6. Rozpočtová opatřeníč. 15 – viz. příloha.

 7. Rozpočet obce na r. 2015 – viz. příloha.

 8. Rozpočtový výhled obce na r. 2016 – 2018 – viz. příloha.

 9. Změnu stanov, kterou se transformuje zájmové sdružení právnických osob – Místní akční skupina Jablunkovsko na spolek - viz. příloha.

 10. Měsíční odměnu p. Janu Konderlovi ve výši 900,-- Kč s platností od 1. 1. 2015.

 11. Poskytnutí půjčky z účtu Sociálního fondu zaměstnanců p. ……………….. ve výši 7.000,-- Kč a p. ……………… ve výši 15.000,-- Kč.

 12. Neinvestiční dotaci pro TJ SOKOL Nýdek na rok 2015 ve výši 190.000 tis. Kč.

 13. Neinvestiční dotaci na provoz knihovny na rok 2015 ve výši 70.000,-- Kč.

 14. Neinvestiční dotaci „Kolektivu mladých hasičů Nýdek“ na rok 2015 ve výši 30.000,-- Kč.

   

Zastupitelstvo obce zrušuje:

 1. Usnesení č. 7 z 2. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek ze dne 26. 11. 2014.

 

Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor zastupitelstva obce ve složení:

 

 1. Předseda p. Miroslav Přibyla, členové - p. Jaroslav Přikryl, Ing. Pavla Bialožytová, Ing. Danuta Milerská, p. Jan Konderla

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

 1. Diskusní příspěvky z 3. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 22. prosince 2014.

 2. Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole – viz. příloha.

 3. Požadavek Mgr. Španihelové vytvořit „Výbor pro kulturu a sport“.

       

V Nýdku dne 30. prosince 2014

 

Adam M o r c i n e k                                                  Mgr. Jan   K o n e č n ý

 místostarosta obce                                                        starosta obce


Vytvořeno: 8. 1. 2015
Poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:31
Autor: Web Administrátor