Navigace

Obsah

USNESENÍ ZO č.5

Typ: ostatní
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 11. 5. 2015 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

z 5. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 11. 5. 2015 

v 17.00 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nýdku


 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu: p. Jan Konderla, p. Jaroslav Přikryl

 2. Zapisovatelku p. Jolanu Bielanovou.

 3. Program jednání 5. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

 4. Koupi objektu bývalé ……………. v obci Nýdek za cenu 1.200.000,-- Kč včetně pozemků p.č. ….. o výměře 124 m2 a p.č. ……… o výměře 77 m2 (oba v k.ú. Nýdek).

 5. Odkoupení pozemků p.č. …… o výměře 252 m2, poz. p.č. …... o výměře 532 m2 a poz. p.č. ….. o výměře 2266 m2 (všechny v k.ú. Nýdek) za cenu 350 Kč/m2 (celkem 1.069.950,-- Kč).

 6. Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Nýdek v počtu tří členů.

 7. Kontrolní výbor zastupitelstva obce Nýdek ve složení: předseda – p. Milan Suszka, členové: Bc. Adam Svider a p. Zbyněk Raszka.

 8. Finanční příspěvek MK PZKO ve výši 50.000,-- Kč.

 9. Rozpočtová opatření č. 4 – viz. příloha.

 10. Cenu za pozemky, které se nacházejí pod a kolem dřevěnice p. ……………, Nýdek … ve výši 250,-- Kč/m2.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Rozpočet svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně na rok 2015.

 

Zastupitelstvo obce zrušuje:

 

 1. Usnesení č. 9 z 2. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 26. 11. 2014.

 

V Nýdku dne 20. května 2015

 

 

Adam M o r c i n e k                                                             Mgr. Jan   K o n e č n ý

 místostarosta obce                                                                       starosta obce


Vytvořeno: 27. 5. 2015
Poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:31
Autor: Web Administrátor