Navigace

Obsah

USNESENÍ ZO č.6

Typ: ostatní
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 8. 6. 2015 ve 13.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

z 6. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 8. 6. 2015 

ve 13.00 hodin v budově „Zahrádkář“ v Nýdku


 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

  1. Ověřovatele zápisu: p. Jaroslav Přikryl, Ing. Michal Milerski Ph.D.

  2. Zapisovatelku p.Věru Labojovou.

  3. Program jednání 6. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

  4. Kupní smlouvu s advokátní úschovou uzavřenou s …………………… za účasti Advokátní kanceláře Enenkl Vyroubal Brudný v.o.s., týkající se koupě objektu bývalé ……………. v obci Nýdek včetně pozemků p.č. ……… o výměře 77 m2 a pozemku p.č. ….. o výměře124 m2 (oba v k.ú. Nýdek) – viz. příloha a pověřuje starostu jejím podpisem.

  5. Kupní smlouvu s p. ……………., týkající se koupě pozemků p.č. …… o výměře 252 m2, p.č. ….. o výměře 532 m2 a p.č. ….. o výměře 2266 m2 (všechny v k.ú. Nýdek) – viz. příloha a pověřuje starostu jejím podpisem.

  6. Měsíční odměnu p.…… …….. ve výši 900,-- Kč s platností od 9. června 2015.

 

Usnesení, která nebyla přijata:

  1. Zastupitelstvo obce schvaluje pořizování videozáznamu z jednání zastupitelstva z řad hostů.

 

     V Nýdku dne 15. června 2015

 

 

Adam M o r c i n e k                                                             Mgr. Jan   K o n e č n ý

místostarosta obce                                                                       starosta obce


Vytvořeno: 1. 7. 2015
Poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:31
Autor: Web Administrátor