Navigace

Obsah

USNESENÍ ZO č.1

Typ: ostatní
USNESENÍ ZO č.1 1z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 31. 10. 2018 v 15.00 hodin

U S N E S E N Í

 

z ustavujícího zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 31. 10. 2018 

v 15.00 hodin v budově „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“.


 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu: p. Jan Konderla, p. Česlav Vychodil a zapisovatele p. Věru Labojovou.
 2. Program jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 3. Funkci starosty obce jako jedinou uvolněnou funkcí zastupitelstva obce
 4. Jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nýdek, Volební řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 5. Volbu jednoho místostarosty.
 6. Stanovení počtu členů Rady obce Nýdek – pětičlenná rada (v počtu 5).
 7. Zřízení finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro národnostní menšiny. Výbory finanční a pro národnostní menšiny budou pětičlenné, výbor kontrolní bude tříčlenný.
 8. Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Nýdek od 1. 11. 2018 – viz. příloha. Odměny se nebudou kumulovat.

 

Zastupitelstvo obce volí:

 

            starostu obce                 Mgr. Konečný Jan

 

            místostarostu obce         Suszka Milan

 

            další členy rady obce     Szturc Stanislav

                                                   Vychodil Česlav

                                             Přibyla Miroslav

 

Předsedu finančního výboru p. Jana Konderlu.

Předsedu výboru pro národnostní menšiny p. Michala Milerského Ing. PhD.

Předsedu kontrolního výboru p. Petra Ciencialu.

Členy výboru pro národnostní menšiny: p. Stanislav Szturc, p. Bogdan Martynek, Ing. Henryk Szymeczek a PhDr. Radim Mikulka.

Členy finančního výboru: Ing. Květoslava Stryczková, p. Jaroslav Přikryl, Ing. Danuta Milerská a p. Miroslav Přibyla

 

 

Usnesení, která nebyla přijata:

 

 1. ZO Nýdek schvaluje tajnou popřípadě kombinovanou volbu místostarosty a dalších členů Rady obce Nýdek.
 2. ZO Nýdek volí čtvrtým členem Rady obce Nýdek PhDr. Radima Mikulku.
 3. ZO Nýdek volí čtvrtým členem Rady obce Nýdek p. Jana Konderlu.
 4. ZO Nýdek volí čtvrtým členem Rady obce Nýdek Mgr. Danu Španihelovou.
 5. ZO Nýdek volí čtvrtým členem Rady obce Nýdek Ing. Darinu Dzivou.
 6. ZO Nýdek volí pátým členem Rady obce Nýdek Ing. Darinu Dzivou.
 7. ZO Nýdek volí pátým členem Rady obce Nýdek Ing. Radima Mikulku.
 8. ZO Nýdek volí pátým členem Rady obce Nýdek p. Jana Konderlu.
 9. ZO Nýdek schvaluje zřízení kulturně sportovního výboru.
 10. ZO Nýdek volí předsedu finančního výboru p. Miroslava Přibylu.

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

 1. Složení slibu všech přítomných členů nově zvoleného Zastupitelstva obce Nýdek.
 2. Diskusní příspěvky Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

      

 

 

 

V Nýdku dne 9. 11. 2018

 

 

 

 

       ………………………………….                         .……………………………….

                      Suszka Milan                                                  Mgr. Jan Konečný

            místostarosta obce Nýdek                                       starosta obce Nýdek

 


Příloha

Vytvořeno: 27. 3. 2019
Poslední aktualizace: 27. 3. 2019 09:37
Autor: Web Administrátor