Navigace

Obsah

USNESENÍ ZO č.3

Typ: ostatní
 USNESENÍ ZO č.3 1z 3. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 27. 3. 2019

U S N E S E N Í

z 3. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 27. 3. 2019 

ve 12.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku

 

 1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu: Ing. Petr Kubik a p. Jan Heczko a zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 3 zasedání Zastupitelstva obce Nýdek – viz. příloha.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje kontrolu usnesení.
 4. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje studii Výletiště u „Požárníka“ Ing. arch. Czeslawa Mendreka.
 5. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje prodej částí pozemků Lesům České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, uvedených ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní s LČR, s.p., která je přílohou tohoto zápisu v rámci realizace projektu „“PP Hluchová v km 3,950, km 0,000 – 2,360“.
 6. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. …… v k.ú. Nýdek o výměře 2 m2 p. ……………………………., Nýdek ….. za cenu 30,-- Kč/m2.
 7. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje prodej pozemku p.č. ………….. v k.ú. Nýdek o výměře 59 m2 manželům ………………., Lidická …., 739 61 Třinec za cenu 30,-- Kč/m2.
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Dodatek č. 2 Dohody o spolupráci mezi obcemi mikroregionu Bystřice, Nýdek a Vendryně uzavřené dne 4. 2. 2009 – viz. příloha.
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje zakoupení nového automobilu RENAULT MASTER L2HP3 sklopný valník přední poh. COOL za cenu 636.097,-- Kč.
 10. Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny neuvolněných členů Zastupitelstva obce Nýdek od 1. 4. 2019 – viz. příloha.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

 1. Záměr výstavby nového mostu v km 0,405 projektu „PP Hluchová v km 3,950, km 0,000 – 2,360“.
 2. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace TJ SOKOL Nýdek.
 3. Žádost Mysliveckého spolku Hluchová o poskytnutí dotace.
 4. Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Hluchová, 739 95 Nýdek 150.
 5. Diskusní příspěvky z 3. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

 

V Nýdku dne 27. 3. 2019

 

 

            Milan Suszka                                                             Mgr. Jan   K o n e č n ý

         místostarosta obce                                                                 starosta obce


Příloha

Vytvořeno: 8. 10. 2019
Poslední aktualizace: 8. 10. 2019 12:27
Autor: Web Administrátor