Navigace

Obsah

USNESENÍ ZO č.7

Typ: ostatní
 USNESENÍ ZO č.7 1ze 7. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 16. 9. 2019 v 15.00 hodin

U S N E S E N Í

 

ze 7. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 16. 9. 2019

v 15.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku

 

 

  1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu: p. Mikulku Radima PhDr. a p. Petra Ciencialu a zapisovatelku p. Věru Labojovou.
  2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 7. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek – viz. příloha.
  3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje rozpočtová opatření č. 37 – viz. příloha.
  4. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 9.755.504,00 Kč na akci „Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Nýdek“.
  5. Zastupitelstvo obce Nýdek pověřuje radu obce schválením Smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Nýdek“.

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

  1. Diskusní příspěvky 6. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

 

V Nýdku dne 23. 8. 2019

 

 

Milan  S u s z k a                                                       Mgr. Jan   K o n e č n ý

místostarosta obce                                                               starosta obce

 

 


Příloha

Vytvořeno: 22. 4. 2020
Poslední aktualizace: 22. 4. 2020 11:58
Autor: Web Administrátor