Obsah

Usnesení zastupitelstva obce

Stránka

USNESENÍ ZO č.16

USNESENÍ ZO č.16z 16. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 12. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.15

USNESENÍ ZO č.15z 15. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 10. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.14

USNESENÍ ZO č.14ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 26. 9. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.13

USNESENÍ ZO č.13z 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 27. 6. 2016 
v 17.00 hodin

29. 9. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.12

USNESENÍ ZO č.12z 12. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 23. 05. 2016 
v 15.00 hodin

22. 6. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.11

USNESENÍ ZO č.11z 11. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 30. 03. 2016 
v 15.00 hodin

1. 6. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.10

USNESENÍ ZO č.10z 10. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 06. 01. 2016 
v 17.30 hodin

29. 3. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.9

USNESENÍ ZO č.9z 9. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 14. 12. 2015 
v 15.00 hodin

29. 3. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.8

USNESENÍ ZO č.8z 8. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 9. 2015 v 18 hodin

8. 12. 2015 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.7

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 6. 2015 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

ze 7. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 6. 2015 

v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu v Nýdku.


 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu: p. Jaroslav Přikryl, Stanislav Szturc.

 2. Zapisovatele: p.Věru Labojovou.

 3. Program 7. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

 4. Kontrolu usnesení.

 5. Roznbor hospodaření za 1. – 5./2015 – viz. příloha.

 6. Rozpočtová opatření č. 6 – viz. příloha.

 7. Účetní závěrku obce Nýdek sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014, která poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle §4 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

 8. Rozpočet na „Bierfest“ 2015 – viz. příloha.

 

Zastupitelstvo obce  Nýdek projednalo Závěrečný účet obce za rok 2014, Zprávu č.j. O/5/2015 o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Nýdek za rok 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2014, Zprávu č.j. DSO/17/2015 o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2014.
 2. Závěrečný účet Mikroregionu Bystřice – Nýdek – Vendryně za rok 2014, Zprávu č.j. DSO/16/2015 o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregionu Bystřice – Nýdek – Vendryně za rok 2014

 3. Zápis z jednání finančního výboru obce Nýdek č. 3/2015 ze dne 15. 6. 2015 – viz. příloha.

 

Usnesení, která nebyla přijata:

 1. Zastupitelstvo obce schvaluje pořizování videozáznamu z jednání zastupitelstva z řad hostů.

 

     V Nýdku dne 1. července 2015

 

 

Adam M o r c i n e k                                                             Mgr. Jan   K o n e č n ý

místostarosta obce                                                                       starosta obce


27. 8. 2015 Zobrazit méně

Stránka