Obsah

Usnesení zastupitelstva obce

Stránka

USNESENÍ ZO č.16

USNESENÍ ZO č.16z 16. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 12. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.15

USNESENÍ ZO č.15z 15. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 10. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.14

USNESENÍ ZO č.14ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 26. 9. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.13

USNESENÍ ZO č.13z 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 27. 6. 2016 
v 17.00 hodin

29. 9. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.12

USNESENÍ ZO č.12z 12. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 23. 05. 2016 
v 15.00 hodin

22. 6. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.11

USNESENÍ ZO č.11z 11. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 30. 03. 2016 
v 15.00 hodin

1. 6. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.10

USNESENÍ ZO č.10z 10. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 06. 01. 2016 
v 17.30 hodin

29. 3. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.9

USNESENÍ ZO č.9z 9. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 14. 12. 2015 
v 15.00 hodin

29. 3. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.8

USNESENÍ ZO č.8z 8. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 9. 2015 v 18 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

 

Z 8. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 9. 2015 

v 18.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku Obecního úřadu v Nýdku.  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu: p. Jan Konderla, p. Bohuslav Kaleta

 2. Zapisovatele: p.Věru Labojovou.

 3. Program 8. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

 4. Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva obce Nýdek – viz. příloha.

 5. Kontrolu usnesení.

 6. Rozbor hospodaření za 1. – 8./2015 – viz. příloha.

 7. Rozpočtová opatření č. 11 – viz. příloha.

 8. Odkoupení pozemků p.č. …. o výměře 220 m2, p.č. ….. o výměře 416 m2, p.č. …… o výměře 449 m2, p.č. …… o výměře 21 m2 a …… o výměře 28m2 (všechny v k.ú. Nýdek) od p. ……………….. za cenu 250,-- Kč/m2 (všechny), celkem 283.500,-- Kč, dále pověřuje starostu obce vypracováním a podpisem kupní smlouvy, týkající se koupě pozemků p.č.: ………………………………………. (všechny v k.ú. Nýdek).

 9. Poskytnutí půjčky z účtu Sociálního fondu zaměstnanců p. …………… ve výši 15.000,-- Kč.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

 1. Informace týkající se dokončení Strategického plánu rozvoje obce Nýdek.
 2. Zápis z jednání finančního výboru obce Nýdek č. 4/15 ze dne 14. září 2015 – viz. příloha.

 3. Zprávu o stavu veřejného pořádku v obcích služebního obvodu Obvodního oddělení PČR Třinec za I. pololetí roku 2015.

 4. Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2014, Zprávu č.j. DSO/16/2015 o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2014.

 

Usnesení, která nebyla přijata:

 1. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje zařazení komunikace na „Čantoryji“ do Plánu zimní údržby obce Nýdek


     
 

V Nýdku dne  30. 9. 2015

 

  Adam M o r c i n e k                                                    Mgr. Jan   K o n e č n  ý  

  místostarosta obce                                                               starosta obce

 


8. 12. 2015 Zobrazit méně

USNESENÍ ZO č.7

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 6. 2015 v 17.00 hodin

27. 8. 2015 Zobrazit více

Stránka