Obsah

Usnesení zastupitelstva obce

Stránka

USNESENÍ ZO č.16

USNESENÍ ZO č.16z 16. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 12. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.15

USNESENÍ ZO č.15z 15. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 10. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.14

USNESENÍ ZO č.14ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 26. 9. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.13

USNESENÍ ZO č.13z 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 27. 6. 2016 
v 17.00 hodin

29. 9. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.12

USNESENÍ ZO č.12z 12. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 23. 05. 2016 
v 15.00 hodin

22. 6. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.11

USNESENÍ ZO č.11z 11. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 30. 03. 2016 
v 15.00 hodin

1. 6. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.10

USNESENÍ ZO č.10z 10. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 06. 01. 2016 
v 17.30 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

 

z 10. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 06. 01. 2016 

v 17.30 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nýdku

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu: Ing. Vlastimil Franek a p. Bohuslav Kaleta

 2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.

 3. Program 10. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

 4. Přijetí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro projekt Zázemí pro sportovce v obci Nýdek s registračním číslem CZ.1.10/4.1.00/05.01835 v předpokládané výši 100% celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 9.387.269,23 Kč.

 5. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro projekt Zázemí pro sportovce v obci Nýdek s registračním číslem CZ.1.10/4.1.00/05.01835 – viz. příloha.

 6. Pořízení Změny č. 2 ÚPD obce Nýdek.

 7. Pověřeného zastupitele pro tvorbu Změny č. 2 ÚPD obce Nýdek – starostu obce Nýdek Mgr. Jana Konečného.

 8. Návrhy na změnu ÚPD obce Nýdek (Změna č. 2) evidované pod čísly: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28- viz. příloha.

 9. Odměny členům výborů zastupitelstva obce a členům komisí rady obce , kteří nejsou členy Zastupitelstva obce Nýdek – viz. příloha.

 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

 

 1. Návrhy na změnu ÚPD obce Nýdek (Změna č. 2) evidované pod čísly: 1, 12- viz. příloha.

   

   

V Nýdku dne: 15. 1. 2016.

 

Adam M o r c i n e k                                                             Mgr. Jan   K o n e č n ý

místostarosta obce                                                                        starosta obce

 


29. 3. 2016 Zobrazit méně

USNESENÍ ZO č.9

USNESENÍ ZO č.9z 9. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 14. 12. 2015 
v 15.00 hodin

29. 3. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.8

USNESENÍ ZO č.8z 8. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 9. 2015 v 18 hodin

8. 12. 2015 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.7

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 6. 2015 v 17.00 hodin

27. 8. 2015 Zobrazit více

Stránka