Obsah

Usnesení zastupitelstva obce

Stránka

USNESENÍ ZO č.16

USNESENÍ ZO č.16z 16. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 12. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.15

USNESENÍ ZO č.15z 15. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 10. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.14

USNESENÍ ZO č.14ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 26. 9. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.13

USNESENÍ ZO č.13z 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 27. 6. 2016 
v 17.00 hodin

29. 9. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.12

USNESENÍ ZO č.12z 12. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 23. 05. 2016 
v 15.00 hodin

22. 6. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.11

USNESENÍ ZO č.11z 11. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 30. 03. 2016 
v 15.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

 

z 11. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 30. 03. 2016 

v 15.00 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nýdku


Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu: Bc. Svider Adam a Ing. Franek Vlastimil
 2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 3. Program 11. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 4. Kontrolu usnesení.
 5. Návrhy na změnu ÚPD obce Nýdek (Změna č. 2) evidované pod čísly: 16 (změna na občanskou vybavenost), 31, 32, 33, 34, 35, 36,.
 6. Návrh na změnu ÚPD obce Nýdek (Změna č. 2) s omezením evidovaný pod číslem: 30.
 7. Smlouvu o partnerství mezi městem Třinec a zřizovateli škol v rámci působností Třinec č. 2015/25/30/By – viz. příloha.
 8. Dodatek č. 4 ke stanovám Sdružení obcí Jablunkovska – viz. příloha.
 9. Stanovy Sdružení obcí Jablunkovska – úplné znění textu původních stanov ze dne 28. dubna 1995, registrovaných původně v rejstříku sdružení právnických osob u Okresního úřadu Frýdek – Místek, pod č.j. P514/95-Se, ve znění pozdějších dodatků včetně Dodatku č. 4.
 10. Kupní smlouvu s ……………………………………………………………………, týkající se koupě pozemků p.č. ………………………………………… (všechny v k.ú. Nýdek) – viz. příloha.
 11. Zrušení usnesení č. 10 z 9. zasedání Zast. obce Nýdek konaného dne 14. 12. 2015.
 12. Směnu pozemků p.č. ………….. v k.ú. Nýdek o výměře 19 m2 ve vlastnictví obce Nýdek za pozemek p.č. ……………. v k.ú. Nýdek o výměře 11 m2 ve vlastnictví ……………………………………….., dále pověřuje starostu obce vypracováním a podpisem Směnné smlouvy, týkající se směny pozemků p.č. 1763/19 a p.č. 1781/2 (oba v k.ú. Nýdek).
 13. Rozpočet na akci „Bierfest“ 2016 – viz. příloha.
 14. Poskytnutí neinvestiční dotace Farnímu sboru Slezské církve evangelické a.v. v Bystřici ve výši 50 tis. Kč na zakoupení nových židlí do evangelické kaple v Nýdku.
 15. Poskytnutí neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti ve výši 50.000,-- Kč na provedení nátěru šindelové krytiny na kostele sv. Mikuláše v Nýdku.

   

   

  Zastupitelstvo obce neschvaluje:

   

 1. Návrhy na změnu ÚPD obce Nýdek (Změna č. 2) evidované pod čísly: 29, 37, 38. 

   

  Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

   

 1. Standardy kvality Sociálně - právní ochrany dětí pro obec Nýdek.
 2. Rozpočet svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně na rok 2016 – viz. příloha.
 3. Zápis z jednání Finančního výboru č. 1/16 ze dne 25. ledna 2016 – viz. příloha.
 4. Diskusní příspěvky 11. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

   

   

V Nýdku dne: 06.04. 2016.

 

        Adam M o r c i n e k                                             Mgr. Jan   K o n e č n ý

        místostarosta obce                                                   starosta obce

             


1. 6. 2016 Zobrazit méně

USNESENÍ ZO č.10

USNESENÍ ZO č.10z 10. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 06. 01. 2016 
v 17.30 hodin

29. 3. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.9

USNESENÍ ZO č.9z 9. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 14. 12. 2015 
v 15.00 hodin

29. 3. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.8

USNESENÍ ZO č.8z 8. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 9. 2015 v 18 hodin

8. 12. 2015 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.7

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 6. 2015 v 17.00 hodin

27. 8. 2015 Zobrazit více

Stránka