Obsah

Usnesení zastupitelstva obce

Stránka

USNESENÍ ZO č.16

USNESENÍ ZO č.16z 16. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 12. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.15

USNESENÍ ZO č.15z 15. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 10. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.14

USNESENÍ ZO č.14ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 26. 9. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.13

USNESENÍ ZO č.13z 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 27. 6. 2016 
v 17.00 hodin

29. 9. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.12

USNESENÍ ZO č.12z 12. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 23. 05. 2016 
v 15.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

 

z 12. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 23. 05. 2016 

v 15.00 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nýdku


Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu: Svider Adam Bc. a Milerski Michal Ing., Ph.D.
 2. Zapisovatelku p. Jolanu Bielanovou.
 3. Program 12. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 4. Dofinancování pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Nýdek – viz. příloha – Investiční bilance potřeb a zdrojů finan. akce (projektu).
 5. Návrhy na změnu ÚPD obce Nýdek (Změna č. 2) evidované pod čísly: 40, 42, 43,44
 6. Smlouvu o zajištění přípravy a stavební úpravy Pravostranného přítoku Hluchová v km 3,950, km 0,000 – 2,360 – viz. příloha.
 7. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 – viz. příloha.
 8. Podání civilní žaloby na náhradu škody vůči ………………………….. za škodu způsobenou obci Nýdek ve výši 101.672,-- Kč.
 9. Podání návrhu na výkon rozhodnutí dle rozsudku Okresního soudu ve Frýdku – Místku, č.j. 112 C 25/2014 – 129 pro částku 675.168,-- Kč s úrokem 8,05 % ročně od 8. 4. 2014 do zaplacení a pro náklady řízení v částce 157.034,-- Kč.

   

  Zastupitelstvo obce neschvaluje:

   

 1. Návrhy na změnu ÚPD obce Nýdek (Změna č. 2) evidované pod čísly: 39, 41 

   

  Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

   

 1. Diskusní příspěvky 12. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

   

   

V Nýdku dne: 01.06. 2016.

 

       Adam M o r c i n e k                                         Mgr. Jan   K o n e č n ý

        místostarosta obce                                                    starosta obce


22. 6. 2016 Zobrazit méně

USNESENÍ ZO č.11

USNESENÍ ZO č.11z 11. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 30. 03. 2016 
v 15.00 hodin

1. 6. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.10

USNESENÍ ZO č.10z 10. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 06. 01. 2016 
v 17.30 hodin

29. 3. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.9

USNESENÍ ZO č.9z 9. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 14. 12. 2015 
v 15.00 hodin

29. 3. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.8

USNESENÍ ZO č.8z 8. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 9. 2015 v 18 hodin

8. 12. 2015 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.7

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 6. 2015 v 17.00 hodin

27. 8. 2015 Zobrazit více

Stránka