Obsah

Usnesení zastupitelstva obce

Stránka

USNESENÍ ZO č.16

USNESENÍ ZO č.16z 16. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 12. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.15

USNESENÍ ZO č.15z 15. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 10. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.14

USNESENÍ ZO č.14ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 26. 9. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.13

USNESENÍ ZO č.13z 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 27. 6. 2016 
v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

z 13. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 27. 6. 2016 

v 17.00 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nýdku

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu: Bc. Adama Svidra a p. Jana Konderlu.
 2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 3. Program 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 4. Kontrolu usnesení.
 5. Rozbor hospodaření 1. – 5./2016 – viz. příloha.
 6. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje účetní závěrku obce Nýdek sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015, která poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
 7. Rozpočtová opatření  č. 5– viz. příloha.
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje přijetí daru – pozemky p.č. …, p.č. …, p.č. … a p.č. … (všechny v k.ú. Nýdek) od ……………………….. a od …………………… .
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje „Darovací smlouvu“ s …………………………………………………………………………... – viz. příloha.
 10. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje finanční příspěvek členům zastupitelstva obce, kteří se zúčastní poznávací exkurze do Itálie, kterou zajišťuje Sdružení obcí Jablunkovska ve výši 2.000,-- Kč.

 

Zastupitelstvo obce Nýdek projednalo Závěrečný účet obce za rok 2015, Zprávu č.j. O/5/2016 o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Nýdek za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Nabídku členství v Regionální radě rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
 2. Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2015, Zprávu č.j. DSO/17/2016 o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2015.
 3. Závěrečný účet Mikroregionu Bystřice – Nýdek – Vendryně za rok 2015, Zprávu č.j. DSO/16/2016 o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregionu Bystřice – Nýdek – Vendryně za rok 2015.
 4. Zápisy z jednání finančního výboru obce Nýdek č. 8 a č. 9 ze dne 18. 4. 2016 a 20. 6. 2016 – viz. příloha.
 5. Diskusní příspěvky z 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.    

 

V Nýdku dne 1. července 2016

 

 

Adam M o r c i n e k                                                             Mgr. Jan   K o n e č n ý  místostarosta obce                                                                      starosta obce


29. 9. 2016 Zobrazit méně

USNESENÍ ZO č.12

USNESENÍ ZO č.12z 12. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 23. 05. 2016 
v 15.00 hodin

22. 6. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.11

USNESENÍ ZO č.11z 11. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 30. 03. 2016 
v 15.00 hodin

1. 6. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.10

USNESENÍ ZO č.10z 10. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 06. 01. 2016 
v 17.30 hodin

29. 3. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.9

USNESENÍ ZO č.9z 9. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 14. 12. 2015 
v 15.00 hodin

29. 3. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.8

USNESENÍ ZO č.8z 8. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 9. 2015 v 18 hodin

8. 12. 2015 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.7

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 6. 2015 v 17.00 hodin

27. 8. 2015 Zobrazit více

Stránka