Obsah

Usnesení zastupitelstva obce

Stránka

USNESENÍ ZO č.16

USNESENÍ ZO č.16z 16. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 12. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.15

USNESENÍ ZO č.15z 15. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 10. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.14

USNESENÍ ZO č.14ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 26. 9. 2016

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

 

ze 14. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 26. 9. 2016 

v 17.00 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nýdku

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu: Bc. Adama Svidra a Ing. Vlastimila Franka.
 2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 3. Program 14. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 4. Kontrolu usnesení.
 5. Rozbor hospodaření 1. – 8./2016 – viz. příloha.
 6. Zadání územně plánovací dokumentace obce Nýdek – Změna č. 2.
 7. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2016 s TJ Sokol Nýdek ve výši 200.000,-- Kč na zajištění provozních nákladů spojených s činností s TJ Sokol Nýdek – viz. příloha.
 8. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2/2016 se Sborem dobrovolných hasičů Nýdek, „Mladí hasiči“ ve výši 50.000,-- Kč na vybavení mladých hasičů pro požární sport – viz. příloha.
 9. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 8/2016 s Farním sborem Slezské církve evangelické a.v. v Bystřici ve výši 50.000,-- Kč na nákup kostelních křesel do kaple v Nýdku – viz. příloha.
 10. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 9/2016 s Římskokatolickou farností Vendryně ve výši 50.000,-- Kč na provedení nátěru šindelové krytiny kostela sv. Mikuláše v Nýdku – viz. příloha.
 11. Členství v Regionální radě rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci od 1. 1. 2017.
 12. Členský příspěvek do Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci ve výši 6,40 Kč/občan/rok.
 13. Záměr odkoupení pozemků od manželů ……….., Nýdek č.p. …, které se nacházejí pod komunikací vedoucí k RD č.p. … a dále mezi touto komunikací až k pozemkům p.č. ….. a p.č. …. (oba v k.ú. Nýdek) ve vlastnictví obce – viz. příloha (Návrh majetkového vypořádání – geom. plán).

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

 1. Zápis z jednání finančního výboru obce Nýdek ze dne 21. 9. 2016 – viz. příloha.
 2. Další postup při opravách místních komunikací v obci Nýdek.
 3. Zprávu o stavu veřejného pořádku v obcích obvodu OOPČR Třinec za I. pololetí 2016
 4. Přípravu obecně závazných vyhlášek obce Nýdek pro jednání ZO v prosinci 2016.
 5. Diskusní příspěvky z 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.    

V Nýdku dne 5. října 2016

 

 

Adam M o r c i n e k                                                         Mgr. Jan   K o n e č n ý  místostarosta obce                                                                  starosta obce


9. 1. 2017 Zobrazit méně

USNESENÍ ZO č.13

USNESENÍ ZO č.13z 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 27. 6. 2016 
v 17.00 hodin

29. 9. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.12

USNESENÍ ZO č.12z 12. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 23. 05. 2016 
v 15.00 hodin

22. 6. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.11

USNESENÍ ZO č.11z 11. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 30. 03. 2016 
v 15.00 hodin

1. 6. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.10

USNESENÍ ZO č.10z 10. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 06. 01. 2016 
v 17.30 hodin

29. 3. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.9

USNESENÍ ZO č.9z 9. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 14. 12. 2015 
v 15.00 hodin

29. 3. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.8

USNESENÍ ZO č.8z 8. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 9. 2015 v 18 hodin

8. 12. 2015 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.7

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 6. 2015 v 17.00 hodin

27. 8. 2015 Zobrazit více

Stránka