Obsah

Usnesení zastupitelstva obce

Stránka

USNESENÍ ZO č.16

USNESENÍ ZO č.16z 16. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 12. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.15

USNESENÍ ZO č.15z 15. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 10. 2016

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

 

z 15. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 10. 2016 

v 17.00 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nýdku

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 1. Ověřovatele zápisu: Ing. Vlastimila Franka a Mgr. Danu Španihelovou.
 2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 3. Program 15. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 4. Zapojení obce Nýdek do Projektu „Pošta partner“.
 5. Podání žádosti o NFP za účelem realizace projektu „Prezentace tradičního kulturního dědictví v příhraničí a jeho zachování pro další generace“, jehož cíle jsou v souladu s platným územním plánem obce Nýdek.
 6. Zajištění realizace projektu projektu „Prezentace tradičního kulturního dědictví v příhraničí a jeho zachování pro další generace“ v souladu s podmínkami poskytování pomoci.
 7. Poskytnutí finančních prostředků na spolufinancování realizace projektu „Prezentace tradičního kulturního dědictví v příhraničí a jeho zachování pro další generace“ a to ve výši rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnuté dotace v souladu s podmínkami poskytnutí podpory. Spolufinancování obce 10%, ze státního rozpočtu 5%, z EU 85%, financování ex-ante.
 8. „Dohodu o spolupráci partnerů na projektu v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“ – viz. příloha.
 9. Navýšení spolupodílu obce Nýdek na pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Nýdek o 340.000,-- Kč.

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

 1. Diskusní příspěvky z 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

   

    

V Nýdku dne 26. října 2016

 

 

 

Adam M o r c i n e k                                                       Mgr. Jan   K o n e č n ý

místostarosta obce                                                                 starosta obce


9. 1. 2017 Zobrazit méně

USNESENÍ ZO č.14

USNESENÍ ZO č.14ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 26. 9. 2016

9. 1. 2017 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.13

USNESENÍ ZO č.13z 13. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 27. 6. 2016 
v 17.00 hodin

29. 9. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.12

USNESENÍ ZO č.12z 12. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 23. 05. 2016 
v 15.00 hodin

22. 6. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.11

USNESENÍ ZO č.11z 11. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 30. 03. 2016 
v 15.00 hodin

1. 6. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.10

USNESENÍ ZO č.10z 10. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 06. 01. 2016 
v 17.30 hodin

29. 3. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.9

USNESENÍ ZO č.9z 9. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 14. 12. 2015 
v 15.00 hodin

29. 3. 2016 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.8

USNESENÍ ZO č.8z 8. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 21. 9. 2015 v 18 hodin

8. 12. 2015 Zobrazit více

USNESENÍ ZO č.7

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 6. 2015 v 17.00 hodin

27. 8. 2015 Zobrazit více

Stránka