Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí 1

Ve čtvrtek 31. ledna skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019 a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2019 prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO).

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava

Tel.: 596 651 302


 

Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb, bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2018 z družstevního do osobního vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází na území Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci k 1. 1. 2019.

Pozornost těmto řádkům by měli věnovat také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2018 všechny nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných v Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo je jiným způsobem převedli na nové vlastníky. Také bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to buď formou podání daňového přiznání (pokud jsou ke dni  1. 1. 2019 vlastníky nemovitých věcí v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) nebo formou písemného oznámení, že v roce 2018 přestali být vlastníky nemovitých věcí a nadále již k 1. 1. 2019 nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně za nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj.

Důvodem pro podání daňového přiznání je i provedená digitalizace katastrálních území, která proběhla v roce 2018. Tímto úkonem ve většině případů dochází ke změně poplatníka u parcel pronajatých zemědělským subjektům, dále ke změně číslování parcel a ke změně výměry parcel.

Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji, podával přiznání k dani z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj v  uplynulých letech a nezměnily se skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává. Skutečnost, že došlo ke změně stanovené ceny půdy nebo výši místního koeficientu není sama o sobě důvodem pro podání daňového přiznání.

Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského kraje, který tuto nemovitou věc zahrnul do přiznání k dani z nemovitých věcí podaného v uplynulých letech, má povinnost podat daňové přiznání zejména, pokud realizoval přístavbu, nástavbu nebo naopak část stavby zlikvidoval, dále pak v případech, kdy došlo ke změně výměry jeho pozemků nebo ke změně druhu pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.

Obce mohou obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2 až 5. Tímto koeficientem se pak násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, případně jejich souhrny (s určitými výjimkami).  Pro rok 2019 využilo možnosti stanovit místní koeficient 46 obcí v Moravskoslezském kraji.

Celkem 33 obcí kraje stanovilo místní koeficient ve výši dvě, 5 obcí stanovilo místní koeficient ve výši tři (Nošovice, Malenovice, Ostravice, Dětmarovice, Mořkov), 2 obce stanovily místní koeficient ve výši čtyři (Oprechtice ve Slezsku, Paskov) a 6 obcí stanovilo místní koeficient v maximální výši pět (Palkovice, Žabeň, Bílá, Čeladná, Staré Hamry, Stonava).   

Podrobné informace o místních koeficientech stanovených obcemi v Moravskoslezském kraji naleznete v příloze této tiskové zprávy a na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

V případě nejasností či pochybností ohledně správné výše daně z nemovitých věcí doporučuje finanční úřad seznámit se podrobněji se všemi informacemi a novinkami na internetových stránkách  www.financnisprava.cz.

Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání daňového přiznání elektronickou aplikaci na adrese www.daneelektronicky.cz, kde lze tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019 vyplnit automatizovaně s nápovědami, kontrolami, automatickými součty a také jej lze vytisknout.

Má-li občan (nebo jiný daňový subjekt či jeho zástupce) zpřístupněnou datovou schránku nebo má-li zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen daňové přiznání podat datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, tj. prostřednictvím aplikace Elektronická podání na  www.daneelektronicky.cz. Dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí se však podává pouze v listinné podobě.

Pro občany, kteří nemají zpřístupněnou datovou schránku a dávají přednost ručnímu vyplnění přiznání, jsou na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj připraveny tiskopisy daňového přiznání a Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí.  Všechny tiskopisy a informace však lze rychle získat také bez osobní návštěvy úřadů na internetových stránkách www.financnisprava.cz.  

Daň z nemovitých věcí na rok 2019 je splatná do 31. května. I letos občané v průběhu května obdrží do svých poštovních schránek tzv. „daňovou složenku“ s údaji potřebnými pro zaplacení daně z nemovitých věcí. Složenku do schránky neobdrží občané, kteří se již v minulosti přihlásili k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO nebo se k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO přihlásí do konce ledna tohoto roku.

Více informací k dani z nemovitých věcí a k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO najdete na www.financnisprava.cz/sipo.

Informace pro placení daně e-mailem

Od loňského roku mají občané, kteří se dosud nepřihlásili k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím  SIPO, další možnost, jak získat informace nutné k placení daně z nemovitých věcí, a to zasláním e-mailem. 

Na základě žádosti, která byla v minulosti podána občanem, který je poplatníkem daně z nemovitých věcí nebo na základě žádosti, která bude občanem podána finančnímu úřadu nejpozději do 15. března tohoto roku, bude občanovi doručen místo složenky e-mail s informacemi potřebnými pro placení daně z nemovitých věcí.

Informace doručené e-mailem obsahují také QR kód, pomocí kterého lze daň z nemovitých věcí ihned zaplatit přes internetové bankovnictví nebo pomocí mobilních platebních aplikací. Tímto způsobem placení se na minimum snižuje riziko vzniku chyby v psaní při ručním zadávání platebního příkazu, a tím se snižuje riziko nesprávně provedené platby.  

Pokud občan požádá o tuto službu, nebude mu již do poštovní schránky doručována daňová složenka. Více informací k aktivování služby včetně tiskopisu žádosti je zveřejněno na internetových stránkách www.financnisprava.cz.

 

V Ostravě dne 7.1. 2019

Ing. Petra Homolová                                                          

tisková mluvčí finančního úřadu

Přílohy

Koeficienty

Koeficienty DNV podle obcí a okresů dle § 12 ZDNV pro rok 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 220,92 kB
Datum vložení: 8. 1. 2019 11:18
Datum poslední aktualizace: 8. 1. 2019 11:22
Autor: Web Administrátor

Aktuálně

Sociální sítě

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Nýdecká univerzita třetího věku

Nýdecká univerzita

ČEZ – odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

SMOLO

Obec Nýdek
Nýdek