Menu
Obec Nýdek
Nýdek

On-line formulář pro nahlášení samoodečtu vodoměru

Informace k dotaci „Návrh řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Nýdek“

logo kraje

Obec Nýdek v roce 2022 podala žádost o dotaci na získání finančních prostředků z Moravskoslezského kraje z programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území obce – 2. výzva pod názvem projektu Návrh řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Nýdek.

logo krajeŽádost o dotaci byla schválená ve výši 74,58 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu, maximálně však ve výši 370 000 Kč. Moravskoslezský kraj se zavázal poskytnou dotaci obci Nýdek ve dvou splátkách. V prvním roce realizace obdržela obec Nýdek první splátku ve výši 185 000 Kč. Druhá splátka bude vyplacena na účet obce Nýdek po závěrečném vyúčtování projektu letos.

Stávající splašková kanalizace odvádí vody na mechanicko-biologickou čističku odpadních vod (ČOV) Bystřice, kde je zajištěna její důsledná likvidace, ale její kapacita je naplněna, a tudíž obec Nýdek tak nemůže všechny lokality ve své obci na tuto ČOV napojit. Díky získané dotaci si měla obec Nýdek možnost vypracovat technickoekonomickou studii nakládaní s odpadními vodami v obci Nýdek, jejíž cílem je posouzení stávající stav likvidace odpadních vod a navržení optimální koncepce odkanalizování a čištění splaškových odpadních vod na území obce Nýdek.

Obec Nýdek děkuje Moravskoslezskému kraji za poskytnutou dotaci na tento projekt.

  Marek Hota

Starosta obce

Datum vložení: 15. 11. 2023 7:50
Datum poslední aktualizace: 15. 11. 2023 7:55
Autor: Web Administrátor

Aktuálně

Sociální sítě

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Nýdecká univerzita třetího věku

Nýdecká univerzita

ČEZ – odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

SMOLO

Obec Nýdek
Nýdek