Menu
Obec Nýdek
Nýdek

7.12.2022 bude matriční úřad uzavřen

Andrzej Kowala

*23.3.1857 w Nydku,  †28.1.1941 w Cieszynie.

Długoletni nauczyciel i kierownik nydeckiej szkoły (1882–1922). Kierownikem szkoły był od 1883 do 1920. Pod jego kierownictwem rozszerzyła síę szkoła z 2 klasowej na 5 klasową. Przez cały szereg lat był członkiem krajowej rady szkolnej. Główny inicjator budowy ewangelickiej kaplicy w Nydku (21.7.1903 - 26.6.1904), prezbiter i sekretarz ewangelickiego zboru w Bystrzycy (1889-1902).

Oprócz pracy szkolnej podejmował się wielu innych prac w gminie jako wieloletni członek rady gminnej i sekretarz gminy, jako kurator ewangelickiej gminy cmentarnej i kierownik chórów pogrzebowych. W gminie był równie sędzią rozjemczym doprowadzając często rozwaśnione strony do zgody.Był również komandantem straży pożarnej, przewodniczącym stowarzyszenia krajcarkowego itd.

Urodził się w Nydku pod nr.16 w ewangelickiej rodzinie rolnika ("siedloka"), starszy brat Adam objął gospodarstwo a jego posłali do szkoły w Cieszynie. Ożenił się z Marią z domu Kania, katoliczką (ur. 15.1.1862 w Cieszynie), ślub wzięli 28.8.1884 w katolickim kościele w Cieszynie. Mieszkał w Nydku pod nr.88 – w polskiej szkole ewangelickiej, do której uczęszczał w dzieciństwie, gdy była jeszcze dwuklasówką.

 

Dlouholetý učitel a řídící nýdecké školy (1882-1922). Řídícím školy byl od 1883 do 1920. Za jeho řízení se rozšířila škola z 2 třídní na 5 třídní. Celou řadu let byl členem oblastní školské rady. Hlavní iniciátor výstavby evangelické kaple v Nýdku (21.7.1903 - 26.6.1904), presbyter a sekretář bystřického evangelického sboru (1889-1902).

Kromě školy pracoval v obci rovněž jako mnoholetý člen obecní rady a tajemník obce, jako kurátor evangelické hřbitovní obce a řídící pohřebních pěveckých sborů. V obci působil rovněž jako smírčí soudce, který přiváděl často rozjitřené strany ke smíru. Byl náčelníkem hasičského sboru, předsedou kampeličky atd.

Narodil se v Nýdku č.16 v evangelické rodině zemědělce (sedláka), starší bratr Adam převzal farmu a jeho poslali do školy v Těšíně (Cieszynie). Oženil se s Marii rozenou Kania, katoličkou (nar.15.1.1862 v Těšíně), oddáni byli 28.8.1884 v katolickém kostele v Těšíně. Bydlel v Nýdku č.88 – v polské evangelické škole, do které v dětství chodil, když byla ještě dvoutřídní.

 

Zdroj - Źródło / Odkaz – Link:

1) Kronika obecné školy polské Nýdek - 1. díl., 1888-1939, str.19

2) Obecní  Kronika Nýdek - 1. díl., 1950-1971, str.629 – 630 - str. 629, str.630

3) Matrika evangelického sboru v Bystřici

Datum vložení: 24. 8. 2022 11:06
Datum poslední aktualizace: 24. 8. 2022 11:14
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek