Menu
Obec Nýdek
Nýdek

7.12.2022 bude matriční úřad uzavřen

Spis kierowników i nauczycieli polskich w Nydku

Seznam polských ředitelů a učitelů v Nýdku

Kierownicy - ředitelé: Paweł Kulig (1824-1830), Jerzy Niemczyk (1831-1836), Adam Joniec (1836-1853), Paweł Cieślar (1853-1871), Paweł Klimosz (1871-1872), Andrzej Kowala (1882-1918), Jan Raszka (1919-1938 / 1945-1950), Jan Kupiec (1951-1980), Władysław Wałach (1980-1981), Ryszard Szarowski (1981-1991), Renata Czader (1991-1998), Liliana Krzywoń(1998-2003/05).

Nauczyciele – učitelé do roku 1920: Ciahotny Albert, Golasowski Józef, Heczko Paweł, Kaleta Jerzy, Klimosz Paweł, Kornherr Anna, Kowala Andrzej, Kożdoń Józef, Śliwka Feliks, Waloschke, Zipser Artur.

 Nauczyciele – učitelé do roku 1939: Błahut Paweł, Bujok Jan, Ciompa Karol, ks. Czyż Jerzy, Gajdzica Paweł, Gałgonek Wilhelm, Gałuszka Elżbieta, Harwot Adam, Januszewska Anna, Kalisz Karol, Kozieł Jan, Koziełek Elfryda, Koziełek Jan, Liberda Karol, Łaboj Paweł, Michejda Józef, Milerski Jerzy, Milerska Zuzanna, Ostruszka Paweł, Rakowski Karol, Rakowski Rudolf, Raszka Jan, Raszka Helena, Raszka Zuzanna, Rucki Jerzy, Rychlik Tadeusz, Wapienik Ilona, Wojnar Paweł, Wójcik Rudolf, Unucka Maria.

Nauczyciele – učitelé od roku 1945: Beneš Halina, Bierońska Irena, Bujok Krystyna, Ciahotny Eugeniusz, Cieślar Anna, Cymerek Danuta, Cymorek Halina, Czader Renata, Dudys Helena, Gałuszka Erwin, Heczko Karol, Janik Amalia, Jurzyca Ema, Kadłubiec Jan, Kaleta Lidia, Kantor Paweł, Klotka Franciszek, Kotas Justyna, Kożusznik Józef, Krzywoń Liliana, Kubiczek Irena, Kupiec Jan, Lebeda Krystyna, Merta Jadwiga, Milerska Olga, Mitręga Anna, Motyka Anna, Noga Stanisław, Przybytek Halina, Pytlik Adolf, Raab Olga, Samiec Janina, Samiec Lidia, Trojanowska, Wacławek Halina, Walica Helena, Wałach Janina, Wałach Władysław.

 

Nydek – Głuchowa; Nýdek – Hluchová

Kierownicy - ředitelé: Jerzy Raszka (1890-1907), Jan Heczko (1907-1914), Jan Kantor (1914-1920), Artur Zipser, Józef Golasowski, Józef Jurczek, Wilhelm Mocek (1921-1939), Jan Turoń (1951), Rudolf Wójcik (1951-1953), Maria Mitręga (1953-1956), Anna Kotas (1956-1962), Stanisław Noga (1962-1964), Władysław Wałach (1964-1966), Jan Wojtek (1966-1967), Zbigniew Zuczek (1967-1968), Gustaw Sajdok, Lidia Samiec (1968), Adolf Kiedroń (1968-1974).

Nauczyciele – učitelé od roku 1920: Heczko Ewelina,

Nauczyciele – učitelé do roku 1951: Kupiec Jan, Turoń Jan, Mitręga Maria, Kiedroń Adolf.

 

Przedszkolanki – Učitelky polské mateřské školky

Od 1950: Bajtek Wanda, Crha Gertruda, Fikoczek Janina, (Heczko Helena 1971-1999), Kopeć Krystyna (1962-2021), Kisza Zofia, Michejda Anna, (Milerska Szarlota), Samiec Anna (1962-1996), Wojnar Bronisława.                                                 

Wyjaśnienia – Vysvětlivky: ( ) – tercianki

 


Źródło - Zdroj: Z dziejów szkolnictwa polskiego na Zaolziu, Józef Macura, Cz.Cieszyn 1998

Datum vložení: 12. 9. 2022 8:00
Datum poslední aktualizace: 12. 9. 2022 8:01
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek