Navigace

Obsah

Formuláře

Odpady a místní poplatky

Přihláška k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zde ke stažení

Oznámení - žádost o osvobození od místního poplatku za odpady - zde ke stažení

Žádost o vrácení přeplatku - odpady - zde ke stažení

Přihláška k místnímu poplatku ze psů - zde ke stažení

Odhláška od místního poplatku ze psů - zde ke stažení

Žádost o vrácení přeplatku - psi - zde ke stažení

Stavební úřad

Ohlášeni odstranění stavby - zde ke stažení

Ohlášení stavby - zde ke stažení

Oznámení o užívání stavby - zde ke stažení

Oznámení změny v užívání stavby - zde ke stažení

Podmět na pořízení změny uzemního plánu - zde ke stažení

Společné oznámení záměru - zde ke stažení

Žádost o vydání koordinovaného stanoviska, vyjádření - zde ke stažení

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků - zde ke stažení

Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením - zde ke stažení

Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby - zde ke stažení

Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení - zde ke stažení

Žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - zde ke stažení

Žádost o stavební povolení - zde ke stažení

Žádost o územní souhlas - zde ke stažení

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - zde ke stažení

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků - zde ke stažení

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - zde ke stažení

Žadost o vydání rozhodnutí o změně využití území - zde ke stažení

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení - zde ke stažení

Žádost o vyjádření z hlediska územního plánu - zde ke stažení

Silniční správní úřad

žádost o povolení připojení k místní komunikaci nebo úpravě tohoto připojení - zde ke stažení

Ostatní

Oznámení o konání akce - zde ke stažení

Smlouva o nájmu hrobového místa - zde ke stažení

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - zde ke stažení