Navigace

Obsah

Územní plán obce

Územní plán obce Nýdek - změna č.2 - zde ke stažení

Kopletní grafické přílohy v PDF - zde ke stažení


Pro zobrazení aktuálního územního plánu obce Nýdek můžete použít aplikaci Občan server, kde v mapových kompozicích (ikona vlevo nahoře ) vyberete vrstvu Územní plán

mapové kompoziceúzemní plán


Územní plán Nýdku - změna č.1 formát .DOC, formát .PDF

Kopletní přílohy v PDF - ke stažení

 


 

Dne 11.11.2009 byl vydán „Územní plán obce Nýdek“, který nabyl účinnosti dne 27.11.2009. K nahlédnutí na OÚ v Nýdku a na internetových stránkach obce.

Opatření obecné povahy: Výrok

Oznámení o zahájení řízení o vydání návrhu územního plánu obce Nýdek formou opatření obecné povahy a pozvání k veřejnému jednání 


Návrh


Oduvodnění

Doprava


Energetika, spoje

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Voda

Výkres veřejně prospěšných staveb

Výkres základního členění území

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres širších vztahů


Legenda k výkresu širších vztahů