Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.2

z 2. schůze Rady obce Nýdek konané dne 18. listopadu 2014 v 17.00 hodin

Usnesení

z 2. schůze Rady obce Nýdek konané dne 18. listopadu 2014 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.

 2. Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 - viz. příloha.

 3. Navýšení odměny správci obecního vodovodu a kanalizace p. Josefu Frechovi o 300,-- Kč/měs..

 4. Finanční spoluúčast na úpravě běžkařských trasv obci Nýdek dle potřeby a skutečných nákladů do výše 10 tis. Kč., úpravu bude provádět oddíl lyžování TJ TŽ Třinec – p. Sikora.

   

Rada obce neschvaluje:

 1. Požadavek p. Lubojackého (TAWO s.r.o., Rozhledna Velká Čantoryje, Nýdek 580) o zařazení komunikace pod Čantoryji do „Plánu zimní údržby obce Nýdek pro zimní období 2014/2015“.

   

Rada obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvek místostarosty p. Adama Morcinka týkající se možnosti odkoupení pozemků kolem „Požárníku“, o což obec usiluje již několik let.

 2. Diskusní příspěvek p. Vychodila – dosypání štěrku v přechodech z asfaltových ploch do stávajícího terénu po realizaci projektu „Výstavba chodníku včetně parkoviště v centru obce Nýdek“.

 

V Nýdku dne 21. listopadu 2014

 

                                                                                      Mgr. Jan Konečný

                                                                                          starosta obce

Datum vložení: 28. 11. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek