Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.4

ze 4. schůze Rady obce Nýdek konané dne 17. prosince 2014 v 17.00 hodin

Usnesení ve formátu PDF - zde ke stažení

 

Usnesení

ze 4. schůze Rady obce Nýdek konané dne 17. prosince 2014 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.

 2. Členy školské rady na období 2014 – 2017: Mgr. Dana Španihelová a Ing. Vlastimil Franek.

 3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Výstavba chodníku a parkoviště v centru obce Nýdek“ s Switelsky stavební s.r.o. – viz. příloha.

 4. Rozpočtová opatření č. 14 – viz. příloha.

 5. Finanční příspěvek ZO ČSOP Nový Jičín, zách. stanice Bartošovice, ve výši 500,-- Kč.

 6. Plán účetních odpisů na obce na rok 2015 – viz. příloha.

 7. V souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., a na základě vnitřní směrnice č. 8 pro provedení inventarizace majetku a závazků obce „Plán inventur“ v rámci řádné inventarizace ke dni 31. 12. 2014 – viz. příloha.

   

Rada obce bere na vědomí:

 1. Konečnou výši poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu v souladu se školským zákonem v r. 2014 ZŠ a MŠ Nýdek, příspěvková organizace – viz. příloha.

 2. Změny v projektu „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“.

 3. Diskusní příspěvky ze 4. schůze Rady obce Nýdek.

 

 

V Nýdku dne 23. prosince 2014

 

 

                                                                                      Mgr. Jan Konečný

                                                                                          starosta obce

Datum vložení: 8. 1. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek