Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.5

z 5. schůze Rady obce Nýdek konané dne 12. ledna 2015 v 17.00 hodin

Usnesení ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 5. schůze Rady obce Nýdek konané dne 12. ledna 2015 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.

 2. Finanční příspěvek SR při MŠ Nýdek na zajištění karnevalu pro MŠ v Nýdku ve výši 7.500,-- Kč.

 3. Nabídku Urbanistického střediska Ostrava, s.r.o. na zpracování „Pasportu místních komunikací obce Nýdek“ – viz. příloha.

 4. Ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor s p. ………………………………………, v budově bývalého obecního úřadu čp. 281 ke dni 31. 12. 2015.

 5. Finanční příspěvek Svazu tělesně postižených v České republice, MO Bystřice ve výši 8.000,-- Kč.

 6. Úhradu dopravy na koncert Českému pěveckému sboru při LECAV, Bystřice, konaného v Polsku nebo na Slovensko v rámci oslav 70. výročí založení sboru.

 7. Podání „Přihlášky do insolvenčního řízení“ iniciovaného p. ………………….. v celkové částce 861.433,-- Kč.

Rada obce neschvaluje:

 1. Snížení nájmu …………………………. za pronájem nebytových prostor – ordinace dětského lékaře v budově OÚ v Nýdku čp. 251.

 2. Nákup připravované knihy: Česká republika, města a obce – dvousvazkový komplet Čech a Moravy v dárkovém balení od PROXIMA Bohemia, spol. s r.o..

Rada obce bere na vědomí:

 1. Inspekční zprávu České školní inspekceč.j. ČŠIT-2261/14-T z inspekce provedené v ZŠ a MŠ Nýdek, příspěvková organizace, ve dnech 12. – 14. listopadu 2014.

 2. Protokol o kontrole České školní inspekceč.j. ČŠIT-2262/14-T z inspekce provedené v ZŠ a MŠ Nýdek, příspěvková organizace, ve dnech 12. – 14. listopadu 2014.

 3. Nabídku dTest, o.p.s. na bezplatnou spolupráci s občany v oblasti spotřebitelského práva.

 4. Diskusní příspěvky 5. schůze Rady obce Nýdek.

V Nýdku dne 19. ledna 2015

                                                                                      Mgr. Jan Konečný

                                                                                          starosta obce

Datum vložení: 26. 1. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek