Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.54

Usnesení RO č.53 1

z 54. schůze Rady obce Nýdek konané dne 29.března 2017 v 17.00 hodin

Usnesení

z 54. schůze Rady obce Nýdek konané dne 29.března 2017 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Rozpočtová opatření č. 4 – viz. příloha.
 3. Cenovou nabídku p. ………………….., 739 81 Milíkov …., na provedení zdravotního ořezu stromů a výškového kácení – viz. příloha.
 4. Poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ v Nýdku ve výši 10.000,-- Kč na zakoupení 2 ks stánků pro účely školních radovánek a ostatních akcí pro děti.
 5. Poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ v Nýdku ve výši 4.000,-- Kč na úhradu zábavních atrakcí na školní radovánky v Nýdku.
 6. Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ v Nýdku – viz. přílohy.
 7. Poskytnutí neinvestiční dotace Spolku Koliba, 739 81 Košařiska čp. 99 ve výši 10.000,-- Kč na zajištění akce „Mistrovství Gorolů ve stříhání ovcí“.
 8. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Spolku Koliba, 739 81 Košařiska čp. 99 – viz. příloha.
 9. Cenovou nabídku ……………………, Bystřice č. …. na akci „Drenáž kolem cesty na učilišti u p. ……………..“ – viz. příloha.
 10. Finanční příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Nýdek, příspěvková organizace ve výši 4.000,-- Kč na zajištění „Dne učitelů“.

   

Rada obce bere na vědomí:

 1. Žádost p. ……………………, týkající se opravy místní komunikace vedoucí do osady „Dziol“.
 2. Požadavek p. ………….., Nýdek čp. …, o pokácení stromů rostoucích na pozemcích ve vlastnictví obce v osadě „Střelmá“ a odkoupení dřeva na palivo.
 3. Diskusní příspěvky 54. schůze Rady obce Nýdek.

   

V Nýdku dne 3. dubna 2017.

                             

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

                                                                                                          

Přílohy

Usnesení RO č.54/2017

URO 54_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 341,68 kB
Datum vložení: 19. 4. 2017 8:12
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:31
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek