Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.12

z 12. schůze Rady obce Nýdek konané dne 20. května 2015 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 12. schůze Rady obce Nýdek konané dne 20. května 2015 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.


 

Rada obce schvaluje:

 

  1. Rozpočtová opatření č. 5 – viz. příloha.

  2. Změnový list ke stavbě „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“- viz. příloha.

  3. Zhotovitele projektové dokumentace na výstavbu chodníků v obci Nýdek (Chodník k základní škole, Chodník včetně odvodnění Nýdečanka – Bystřice) Ing. Slanina Michal, Mánesova 474, 738 01 Frýdek – Místek.

  4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vytvoření „Pasportu místních komunikací obce Nýdek“s Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. – viz. příloha.

  5. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti „Nýdek, Pod Čantoryjí, stížnost VN,TS,NN“ č. IE-12-8002736/VB/02 s ČEZ DISTRIBUCE, a.s. – viz. příloha.

  6. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti „Nýdek Rusnok,Cieslar NNv“ č. IV-12-8010799/VB/004 s ČEZ DISTRIBUCE, a.s. – viz. příloha.

  7. Kupní smlouvu s advokátní úschovou ……………………………………(koupě objektu bývalé lékárny v obci Nýdek včetně pozemků …………………………. – oba v k.ú. Nýdek) – viz. příloha a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

     

Rada obce bere na vědomí:

  1. Diskusní příspěvek místostarosty p. A. Morcinka, týkající se organizace "Bierfestu“.

 

V Nýdku dne 25. května 2015

                                                                                      Mgr. Jan Konečný

                                                                              starosta obce

Datum vložení: 1. 6. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek