Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.16

z 16. schůze Rady obce Nýdek konané dne 15. července 2015 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 16. schůze Rady obce Nýdek konané dne 15. července 2015 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.


Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení

 2. Souhlas se stavbou „Nýdek, Kaszper, Dosewski kNN“ číslo ČEZ: IV-12-8010948.

 3. Stanovení výjimky z nejnižšího počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Nýdek, příspěvková organizace 739 96 Nýdek 293 pro školní rok 2015/2016.

 4. Úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.

 5. Smlouvu o dílo č. 2015/35/N150/S32430 s Lesostavby Frýdek – Místek a.s. pro akci „Oprava místní komunikace v obci Nýdek – v osadě Dziol“ – viz. příloha.

 6. 50% úhradu nákladů za vyhotovení geometrických plánů č. 1935-32/2015, č. 1933-29/2015 a č. 1934-31/2015, vyhotovených Ing. Zdeňkem Macoškem (směna pozemků Hluchová) ve výši 10.100,-- Kč.

 7. Nabídku HRAT, s.r.o. se sídlem Družstevní 294, 739 61 Třinec – Výkon zadavatelské činnosti k zakázce zadávané podle §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, projektu „Nýdek – rozšíření kanalizace“ – viz. příloha.

 8. Výzvu k účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce pod označením „Nýdek – rozšíření kanalizace“ – viz. příloha.

 9. Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na stavební práce „Nýdek – rozšíření kanalizace“ – Rada obce Nýdek.

 10. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, týkající se stavby „PP Hluchová v km 3,950, km 0,000 – 2,360“ – viz. příloha.

 11. Rozpočtová opatření č. 7 – viz. příloha.

 12. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-801 5741/1 s ČEZ Distribuce, a.s. týkající se přívodu elektrické energie do budovy „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“ – viz. příloha.

 13. Smlouvu o provedení stavby „Přípojka vody pro RD čp. 530 v k.ú. Nýdek“ – viz. příloha.

 14. Smlouvu o provedení stavby „Přípojka vody pro RD čp. 86 v k.ú. Nýdek“ – viz. příloha.

 15. Finanční příspěvek Mysliveckému sdružení Čantoryjeve výši 12.000,-- Kč na opravu schodiště do budovy „Myslivna“ v Nýdku.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Návrh na směnu pozemků p.č. 741/66, p.č. 741/67, p.č. 726/5 a p.č. 720/59 (všechny v k.ú Nýdek a ve vlastnictví LČR, s.p.) za pozemek p.č. 2595/15 v k.ú. Nýdek ve vlastnictví obce Nýdek, případný rozdíl bude dofinancován.

   

V Nýdku dne 17. července 2015

                                                                                      Mgr. Jan Konečný

                                                                                          starosta obce

Datum vložení: 28. 7. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek