Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.17

ze 17. schůze Rady obce Nýdek konané dne 5. srpna 2015 v 16.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

ze 17. schůze Rady obce Nýdek konané dne 5. srpna 2015 v 16.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.


Rada obce schvaluje:

  1. Smlouvu o dílo s Jaroslav Dostálek – IRP, Jablunkovská 112, 737 01 Český Těšín na stavbu „Nýdek – rozšíření kanalizace“ – viz. příloha.

  2. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Nýdek, Kaszper, Dosevski kNN; č. IV-12-8010948/SOBS-003 – viz. příloha.

Rada obce bere na vědomí:

  1. Stanovisko …………………………………… a ……………………………………, týkající se prodeje pozemků u „Požárníku“ v obci Nýdek.

  2. Stanovisko obce Bystřice k dalšímu postupu čištění odpadních vod z obce Nýdek na ČOV v Bystřici.

  3. Informaci starosty o převodu objektu bývalé lékárny v obci Nýdek do vlastnictví obce Nýdek včetně příslušných pozemků.

  4. Informaci starosta obce o odročení jednání ve věci žaloby Farního sboru Slezské církve evangelické a.v. v Bystřici (církevní restituce) na neurčito.

  5. Žádost p. …………………………………. o poskytnutí půjčky ve výši 15.000,-- Kč ze Sociálního fondu, dále souhlasí s poskytnutím půjčky, poskytnutí bude schváleno dodatečně na jednání zastupitelstva obce.

  6. Žádost MVDr. Petry Němcové, Nýdek čp. 33 o rozšíření veřejného osvětlení k jejímu rodinnému domku.

 

V Nýdku dne 12. srpna 2015

 

                                                                                     Mgr. Jan Konečný

                                                                             starosta obce

Datum vložení: 27. 8. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek