Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.18

z 18. schůze Rady obce Nýdek konané dne 19. srpna 2015 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 18. schůze Rady obce Nýdek konané dne 19. srpna 2015 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

  1. Rozpočtová opatření č. 8 – viz. příloha.

  2. Nabídku havarijního pojištění služebních vozů obce Nýdek Kooperativy VIENNA INSURANCE GROUP – viz. příloha.

  3. Stavbu“Oprava a rekonstrukce lesní cesty Čantoryje spodní“, která se z malé části nachází na pozemku p.č. 2645/1 v k.ú. Nýdek ve vlastnictví obce Nýdek.

  4. Finanční dar ZKO Vendryně ve výši 1.000,-- Kč na organizaci 3. ročníku „HAFIÁDY“ doprovodného programu pro děti.

Rada obce bere na vědomí:

  1. Příkaz k odpisu správce daně – daňový nedoplatek na místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů u daňových dlužníků ve výši 107.261,-- Kč.

  2. Stížnost Bc. Petra Wojnara, Nýdek 509, týkající se porušování veřejného pořádku v Nýdku dle OZV č. 1/2011.

 

 

V Nýdku dne 26. srpna 2015

 

 

                                                                        Mgr. Jan Konečný

                                                                                          starosta obce

Datum vložení: 8. 12. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek