Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.19

z 19. schůze Rady obce Nýdek konané dne 2. září 2015 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 19. schůze Rady obce Nýdek konané dne 2. září 2015 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení

 2. Nabídku Swietelsky stavební s.r.o. na opravu komunikace v osadě „Gora“ (naproti Ovečky) ve výši 229.868,13 Kč včetně DPH – viz. příloha.

 3. Nabídku Eltodo citelum k zakázce: Nýdek Hluchová – přemístění zařízení VO na stožáry skupiny ČEZ ve výši 69.706,18 Kč bez DPH – viz. příloha.

 4. Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí číslo: 15_NN_1007078692 – viz. příloha.

 5. Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny/podnikatel č.: 15_CZDI_07078693 – viz. příloha.

 6. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, týkající se stavby “PP Hluchová v km 3,950, km 0,000 – 2,360“ (pozemek p.č. 932/5 v k.ú. Nýdek) – viz. příloha.

 7. Rozpočtová opatření č. 9 – viz. příloha.

 8. Cenovou nabídku na odstranění plevele a strojní údržbu – prořezání trávníku fotbalového hřiště včetně přehnojení ve výši 19.300,-- Kč – viz. příloha.

 9. Rozšíření VO o jeden světelný bod (včetnějednoho sloupu) v lokalitě „Střelmá“ k RD č.p. 33 za cenu 13.147,60 bez DPH.

 10. Výstavbu cvičební a taneční plochy u ZŠ a MŠ Nýdek v ceně 25.000,-- Kč.

 11. Navýšení počtu světelných bodů ve stávající síti VO (bez přidání sloupu) o 2 ks, lokality „Novosada“ a Hluchová“.

Rada obce bere na vědomí:

 1. Žádost p. ……….. a p. ……. týkající se zařazení komunikace na Čantoryji do plánu zimní údržby

 2. Nabídku p. ……………, Nýdek … na využití sportovního zázemí TJ SOKOL Nýdek.

Rada obce neschvaluje:

 1. Zakoupení balíčku aromavisaček v hodnotě 1.000,-- Kč od společnosti ČMELÁČEK PARTNERS s.r.o., Ostrava, Stará Bělá.

 

V Nýdku dne 9. září 2015  

                                                                  Mgr. Jan Konečný

                                                                starosta obce Nýdek

Datum vložení: 8. 12. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek