Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.22

z 22. schůze Rady obce Nýdek konané dne 21. října 2015 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 22. schůze Rady obce Nýdek konané dne 21. října 2015 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.

 2. Rozpočtová opatření č. 13 – viz. příloha.

 3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2014 s ZOWADA s.r.o., Plk. Velebnovského 180, 739 91 Jablunkov, týkající se stavby „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“ – viz.příloha.

 4. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období od 1. 11. 2015 do 30. 4. 2016 – viz. příloha.

 5. Smlouvu o dílo na provádění zimní údržby s Petrem Niedobou, Nýdek čp. 158 –viz. příloha.

 6. Smlouvu o dílo na provádění zimní údržby s Kazimírem Rybou, Bystřice čp. 1039 – viz. příloha.

 7. Dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor v 1. patře budovy č.p. 281 s p. ………..............., Nýdek … ke dni 31. 10. 2015 – viz. příloha.

   

Rada obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky 22. schůze Rady obce Nýdek.

 2. Informaci starosty o plánovaném umístění sloupu veřejného osvětlení před budovou ZŠ a MŠ Nýdek.

   

   

V Nýdku dne 28. října 2015

                                                                                                Mgr. Jan Konečný

                                                                                              starosta obce Nýdek

Datum vložení: 8. 12. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek