Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.23

z 23. schůze Rady obce Nýdek konané dne 2. listopadu 2015 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 23. schůze Rady obce Nýdek konané dne 2. listopadu 2015 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.

 2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/73/N295/S32441 s Lesostavby Frýdek – Místek a.s., Slezská 2766, 738 32 Frýdek – Místek, týkající se opravy části komunikace vedoucí na „Čantoryji“ – viz. příloha.

 3. Rozpočtová opatření č. 14 – viz. příloha.

 4. Finanční příspěvek na údržbu běžkařských tras na zimní sezónu 2015 – 2016 v rámci spolupráce mezi TJ Třinec-oddíl lyžování a obcemi Vendryně, Bystřice, Nýdek.

 5. Finanční příspěvek na částečné pokrytí provozních nákladů Centru sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, Máchova 1134, 739 61 Třinec ve výši 5.000,-- Kč.

 6. Úhradu stavebních prací – odvodňovací kanalizace na MK „Pod Ostrým“ ve výši 18.755,-- Kč včetně DPH firmě MIVER Stavby s.r.o., Oldřichovice 869, 739 61 Třinec.

 7. Platový výměr řediteli ZŠ a MŠ Nýdek, příspěvková organizace 739 96 Nýdek 293 Mgr. Liboru Svidrovi – viz. příloha.

 8. Nabídku bezplatné služby firmy EKO – PF s.r.o., biologická likvidace odpadů: Sběr opotřebovaných potravinářských olejů a tuků v PVC obalech.

   

Rada obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky 23. schůze Rady obce Nýdek.

 2. Nabídku kurzu Školícího a Výcvikového Centra Asklépios z.s.: Plavání rodičů s dětmi.

 

V Nýdku dne 6. listopadu 2015

                                      

                                                                                           Mgr. Jan Konečný

                                                                                          starosta obce Nýdek

                                                  

Datum vložení: 8. 12. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek