Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.25

Usnesení RO č.25

z 25. schůze Rady obce Nýdek konané dne 30. listopadu 2015 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 25. schůze Rady obce Nýdek konané dne 30. listopadu 2015 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.

 2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí daňového poradenství uzavřená dle §1746, odst. 2) občanského zákoníku a § 3 zákona č. 523/92 Sb. O daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR ev. Č. 1/2010/25/2 ze dne 28. 8. 2012 – viz. příloha.

 3. Dle § 102, odst. 3 zákona č 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, upuštění od vymáhání pohledávek a odpis z účetnictví v částkách do 20.000,-- Kč a v souvislosti s pronevěrou a s tím spojenými obtížemi s jejich vymáháním, u vodného v celkové výši 6.450,46 Kč a u stočného v celkové výši 27.316,-- Kč, přičemž jednotlivé dlužné částky nepřevyšují částku 20.000,-- Kč jednotlivého dlužníka.

 4. Protokol o předání a převzetí zhodnoceného majetku do vlastnictví obce Nýdek (1 ks turistická odpočívka na „Filipce“, pořizovací cena 170.663,-- Kč) – viz příloha.

 5. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 12/2015 Farnímu sboru luterské evangelické církvi a.v. v ČR v Bystřici ve výši 13.000,-- Kč – viz. příloha.

 6. Nabídku STEN marketing s.r.o, 28. října 108, 702 00 Ostrava na zakoupení stolů na stolní tenis včetně sítí – viz. příloha (4 ks – vybavení herny na stolní tenis v budově „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“).

 7. Zakoupení nového počítače pro Knihovnu Nýdek včetně programového vybavení v ceně 19.289,-- Kč včetně DPH.

 8. Ozvučení „Vánočního koncertu koled“ dne 6. 12 2015 v sále restaurace „Nýdečanka“ za cenu 3.000,-- Kč.

   

Rada obce bere na vědomí:

 1. V souvislosti s vyhlášením zákona č. 266/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů rada obce bere na vědomí a doporučuje ke schválení zastupitelstvu obce návrh nové Obecně závazné vyhlášky č. 1/ 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu s účinností od 1. 1. 2016 (vzor č. 1 vč. Skutečných nákladů na svoz tříděného odpadu) a zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 01/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu k 31. 12. 2015.

 2. Odpis nedoplatků u dlužníků místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za roky 2012 a 2013 v souvislosti s pronevěrou a s tím spojenými obtížemi s jejich vymáhání v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., § 158 odst. 1b, kdy správce daně odepíše nedoplatek, jehož vymáhání je spojeno se zvláštními a nepoměrnými obtížemi. Daňový nedoplatek za rok 2012 činí l9.935,-- Kč, za rok 2013 činí 17.487,-- Kč.

 3. Odpis nedoplatků u dlužníků místního poplatku ze psů za roky2012 a 2013 v souvislosti s pronevěrou a s tím spojenými obtížemi s jejich vymáhání v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., § 158, odst. 1b, kdy správce daně odepíše nedoplatek, jehož vymáhání je spojeno se zvláštními a nepoměrnými obtížemi. Daňový nedoplatek za rok 2012 činí 58,-- Kč, za rok 2013 činí 1.260,-- Kč.

 

V Nýdku dne 7. prosince 2015

 

                                  

                                                                                                    Mgr. Jan Konečný

                                                                                                 starosta obce Nýdek

                                                                                                           

                                                                        

 

 

 

Datum vložení: 29. 3. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek