Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.30

Usnesení RO č.30

z 30. schůze Rady obce Nýdek konané dne 9. února 2016 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 30. schůze Rady obce Nýdek konané dne 9. února 2016 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.

 2. Smlouvu o zřízení služebností inženýrských sítí s ……….., Nýdek … a dále se Základní organizací ČZS Nýdek se sídlem Nýdek 487 – viz. příloha.

 3. Nabídku BB Music Pro, Nová Tovární 1746, 737 01 Český Těšín (Andrzej Bartnicki) na ozvučení sálu v budově Zázemí pro sportovce v obci Nýdek za cenu 67.700,-- Kč včetně DPH – viz. příloha.

 4. Finanční prostředky z rozpočtu obce na zajištění kulturního programu „Bierfestu“ 2016 ve výši 110 tis. Kč.

 5. Smlouvy o dodávce vody z obecního vodovodu a odvádění odpadních vod – viz. přílohy.

 6. Neinvestiční dotaci Klubu důchodců v Bystřici ve výši 3.000,-- Kč.

 7. Zřízení jednoho odběrného místa určeného pro zpětný odběr svítidel společností KS EKOLAMP s.r.o.

 8. Podání žádosti o dotaci na pořízení nového devítimístného hasičského vozu dle stanovených podmínek.

 9. Odměnu správci sítě p. ………………………….. ve výši 5.000,-- Kč.

Rada obce bere na vědomí:

 1. Žádost manželů …………, Nýdek ……, o vrácení poplatků za stočné od r. 2008.

 2. Závěrečnou zprávu veřejnoprávní kontroly Základní školy a mateřské školy Nýdek, 739 96 Nýdek 293, příspěvková organizace – viz. příloha.

 3. Podklady pro Zprávu o situaci národnostních menšin v r. 2015 za obec Nýdek.

 4. Diskusní příspěvky 30. schůze Rady obce Nýdek.

 

V Nýdku dne 16. února 2016.

                                  

                                                                                                  Mgr. Jan Konečný

                                                                                                starosta obce Nýdek

Datum vložení: 29. 3. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek