Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.33

Usnesení RO č.33

z 33. schůze Rady obce Nýdek konané dne 13. dubna 2016 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 33. schůze Rady obce Nýdek konané dne 13. dubna  2016 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Rozpočtová opatření č. 2 – viz. příloha.
 3. Účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015 – viz. Protokol o schválení účetní závěrky.
 4. Kladný hospodářský výsledek Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace za rok 2015ve výši 19.635,42 Kč a jeho přidělení fondu rezervnímu ve výši 80% - tj. 15.708,-- Kč a fondu odměn ve výši 20% - tj. 3.972,42 Kč.
 5. Odpisový plán Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace za rok 2016 – viz. příloha.
 6. Nabídky na rozšíření veřejného osvětlení v obci – viz příloha.
 7. Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, 14300 Praha 4 – viz. příloha.
 8. Smlouvu o výpůjčce a používání klecových kontejnerů pro skladování elektrozařízení s ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4 – viz. příloha.
 9. Smlouvu o závazné vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Profesionalizace veřejné správy obcí na území Jablunkovska“ s REGIO – Výzkumné a rozvojové centrum, z.ú., Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava – Poruba – viz. příloha.
 10. Nabídku společnosti Aleš Cáb s.r.o., Hrachovec 98, 757 01 Valašské Meziříčí na výškové úpravy dlažeb, úpravu brány a branky u RD  č.p. 413 – viz. příloha.
 11. Nabídku NEHLSEN na montáž závory s dálkovým ovládáním před budovou ZŠ a MŠ  Nýdek – viz. příloha.
 12. Nabídku HRAT s.r.o. na zpracování monitorovacích zpráv projektu „Obnova aleje v obci Nýdek“ – viz. příloha.
 13. Neinvestiční dotaci TJ TŽ Třinec, Oddíl lyžování – úsek skoku na lyžích, Tyršova 214, 739 61 Třinec ve výši 7.000,-- Kč na zajištění mezinárodního závodu ve skoku na lyžích „BESKYDSKÉ TURNÉ“.
 14. Darovací smlouvu s Třineckými železárnami, a.s., týkající se daru obci Nýdek – umělé kamenivo v celkové hodnotě nepřesahující 40.000,-- Kč – viz. příloha.
 15. Poskytnutí finančního daru Spolku pro obnovu venkova, 739 53 Třanovice 250 ve výši 2.000,-- Kč.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Nýdek za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení.
 2. Výroční zprávu ELTODO – CITELUM, s.r.o. – Veřejné a slavnostní osvětlení v obci Nýdek v roce 2015.
 3. Nabídku AAP akustika a hluk s.r.o. na Protihlukové úpravy – sál objektu „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“.
 4. Diskusní příspěvky 33. schůze Rady obce Nýdek.

   

   

V Nýdku dne 20. dubna 2016.

                                  

                                                                                        Mgr. Jan Konečný

                                                                                      starosta obce Nýdek

Datum vložení: 6. 5. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek