Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.35

Usnesení RO č.35

z 35. schůze Rady obce Nýdek konané dne 25. května 2016 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 35. schůze Rady obce Nýdek konané dne 25. května  2016 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.


 

Rada obce schvaluje:

 1. Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace na stavbu „Oprava a rozšíření komunikace do osady Odmiarek“ – viz. příloha.
 2. Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů obcí Hrádek, Návsí a Nýdek za účelem společného postupu při zadání veřejné zakázky, jejímž cílem je výběr nejvhodnějšího dodavatele stavebních prací na opravy místních komunikací v katastrech obcí Hrádek, Návsí a Nýdek – viz. příloha.
 3. Zaplacení členských příspěvků MAS Jablunkovsko na léta 2017 – 2019.
 4. Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace na stavby „Chodník k základní škole“ a „Chodník včetně odvodnění Nýdečanka – Bystřice“ - viz. příloha.
 5. Rozpočtová opatření č. 3 – viz. příloha.
 6. Nabídku konzultace v oblasti PD (vodné, stočné) společností VERA, spol. s r.o., za cenu 6.350,-- Kč bez DPH včetně dopravy – viz. příloha.
 7. Finanční dar společnosti Senior domy POHODA a.s., Palackého 1331, 739 61 Třinec ve výši 5.000,-- Kč.
 8. Finanční dar zájmovému sdružení Čmeláček, Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava ve výši 300,-- Kč.
 9. Rozpočet na přeložku VO v osadě „Brandýs“ u RD čp. 387 – viz. příloha.
 10. Změnu Pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany č. 2121890 – viz. příloha.
 11. Úhradu daně z převodu nemovitosti p. …………………………………………………………… ve výši 11.340,-- Kč.
 12. Koupi nové sekačky pro VPP VIKING MB448.1 TX za cenu 12.890,-- Kč včetně DPH.
 13. Koupi 10 ks svodnic K21 a 5 ks svodnic REVERDO na opravu komunikací v obci Nýdek.
 14. Koupi nového notebooku HP 15AF113 NC za cenu 17.189,-- Kč bez DPH včetně licencí.
 15. Výpověď smlouvy o nájmu pozemku uzavřenou mezi manželi Mitrengovými a obcí Nýdek ze dne 8. 11. 2011.
 16. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8018650/2 – viz. příloha.
 17. Prodej „buňky“ – bývalé hlasatelny v areálu kopané p. ……………………… za symbolickou cenu 2.000,-- Kč.

 

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky 35. schůze Rady obce Nýdek.

   

   

V Nýdku dne 31. května 2016.

                                  

                                                                                                Mgr. Jan Konečný

                                                                                              starosta obce Nýdek

Datum vložení: 22. 6. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek