Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.37

Usnesení RO č.37

z 37. schůze Rady obce Nýdek konané dne 22. června 2016 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 37. schůze Rady obce Nýdek konané dne 22. června  2016 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Vítěze veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy místních komunikací v obci Hrádek, Návsí, Nýdek“: STRABAG a.s., oblast Východ, Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov, IČ: 60838744 – viz. příloha (Zpráva z výběrového řízení).
 3. Smlouvu s vítězem veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava místních komunikací v obci Hrádek, Návsí, Nýdek“ STRABAG a.s. – viz. příloha.
 4. Rozpočtová opatření č. 4 – viz. příloha.
 5. Finanční dar občanu obce - p. Ireně Vychodilové, Nýdek 198 ve výši 3.000,-- Kč, za přínos pro obec.
 6. Neinvestiční dotaci Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ v Nýdku ve výši 5.000,-- Kč na zajištění školních radovánek.
 7. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ v Nýdku – viz. příloha.
 8. Neinvestiční dotaci na pořádání 4. ročníku akce „HAFIÁDA“ zájmovému sdružení „HAFIÁDA“, IČ: 04844319 ve výši 3.000,-- Kč.
 9. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace spolku „HAFIÁDA“ z.s., IČ: 04844319 – viz. příloha.
 10. Podmínky pro získání ortofotomapy včetně nabídky na vložení Ortofotomapy 2015 do GIS obce – viz. příloha.                                                         

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky 37. schůze Rady obce Nýdek.
 2. Návrh darovací smlouvy s …………………………… a ……………………………, týkající se darování pozemků p.č. …, p.č. …, p.č. … a p.č. …  (všechny v obci Nýdek) obci Nýdek a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení.
 3. Program 13. zasedání zastupitelstva obce, které proběhne dne 27. června 2016.
 4. Požadavek občanů bytovek č.p. 490, č.p. 491 a občanů bydlících v centru obce Nýdek, týkající se opravy místní komunikace vedoucí okolo náměstí v Nýdku.
 5. Opakovanou žádost p. …………….. a p. ………………. týkající se odkoupení části pozemku nebo zřízení věcného břemene na tomto požadovaném pozemku.

 

V Nýdku dne 29. června 2016.

          

                                                                                              Mgr. Jan Konečný

                                                                                            starosta obce Nýdek

Datum vložení: 1. 8. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek