Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.38

Usnesení RO č.38

z 38. schůze Rady obce Nýdek konané dne 13. července 2016 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 38. schůze Rady obce Nýdek konané dne 13. července  2016 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Rozpočtová opatření č. 6 – viz. příloha.
 2. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 3/0483/2014/S s ELTODO-CITELUM, s.r.o., jejímž předmětem je nájem, provoz, údržba a obnova systému veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení – viz. příloha.
 3. Darovací smlouvu se Spolkem pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje, 739 53 Třanovice č. 250 – viz. příloha.
 4. Nabídku fy Suszka, Nýdek 560 na vybudování zpevněné plochy sběrného dvora za OÚ v Nýdku – viz. příloha.
 5. Nabídku VODING HRANICE, spol. s r.o. – „Rozbor smluvních vztahů, plnění rozpracování a dokončení akce“ Kanalizace Nýdek, 2. stavba, lokalita „Odmiarek“ – viz. příloha.
 6. Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.000,-- Kč Mysliveckému spolku Beskyd-Nýdek, Nýdek 251 na pořádání zkoušek loveckých psů.
 7. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Mysliveckému spolku Beskyd – Nýdek, Nýdek 251 – viz. příloha.
 8. Cenovou nabídku Szturc interiéry, s.r.o., Nýdek 151 na realizaci akustického obkladu v sálu budovy „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“ – viz. příloha. 

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky 38. schůze Rady obce Nýdek.
 2. Sdělení obce Bystřice – souhlas s napojením kanalizace „Odmiarek“ na ČOV v Bystřici.
 3. Žádost manželů ………………………………………… o odkoupení části pozemku p.č. ……………. v k.ú. Nýdek ve vlastnictví obce Nýdek.

   

V Nýdku dne 15. července 2016.

 

                                  

                                                                                              Mgr. Jan Konečný

                                                                                             starosta obce Nýdek

Datum vložení: 31. 8. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek