Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.51

Usnesení RO č.51 1

z 51. schůze Rady obce Nýdek konané dne 1. února 2017 v 17.00 hodin

Usnesení

z 51. schůze Rady obce Nýdek konané dne 1. února 2017 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení
 2. Poskytnutí finančního daru Sdružení pro rozvoj třinecka a jablunkovska z.s. na vydání knihy „Příběhy psané krví“ ve výši 5.000,-- Kč.
 3. Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru Sdružení pro rozvoj třinecka a jablunkovska z.s., 739 95 Bystřice 727  – viz. příloha.
 4. Poskytnutí neinvestiční dotace Klubu důchodců Bystřice ve výši 5.000,-- Kč na činnost klubu.
 5. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Klubu důchodců Bystřice – viz. příloha.
 6. Poskytnutí neinvestiční dotace Slezské diakonii na zajištění služeb osobní asistence pro rok 2017 ve výši 5.000,-- Kč.
 7. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Slezská diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín – viz. příloha.
 8. Dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici obce Nýdek č. 10 o cestovních náhradách – viz. příloha.
 9. Nabídku na výrobu 200 ks propagačních placek – buttonů se znakem obce Nýdek – viz. příloha.
 10. Zapojení se do projektu „POZNÁVACÍ OMALOVÁNKA REGIONU FRÝDECKO- MÍSTECKO“ včetně zakoupení 150 ks omalovánek (pexeso přílohou omalovánky) za cenu 16.480,-- Kč.

   

Rada obce bere na vědomí:

 1. Závěrečnou zprávu veřejnosprávní kontroly Základní školy a mateřské školy Nýdek, 739 96 Nýdek 293, příspěvková organizace – viz. příloha.
 2. Podklady pro Zprávu o situaci národnostních menšin v r. 2016 za obec Nýdek.
 3. Plán preventivní údržby veřejného a slavnostního osvětlení v obci Nýdek pro rok 2017společnosti ELTODO-CITELUM s.r.o..
 4. Diskusní příspěvky 50. schůze Rady obce Nýdek.
 5. Možnost připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
 6. Požadavek SMO ČR a Arcibiskupství pražského o příspěvek na pořízení varhan do svatovítské katedrály.
 7. Žádost p. ……………………………. o možnost využívání prostor bývalé lékárny v obci Nýdek za účelem setkávání se klubu maminek s dětmi.

 

 

V Nýdku dne 8. února 2017.

 

 

                             

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.51/2017

URO 51_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 350,75 kB
Datum vložení: 22. 2. 2017 8:05
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:31
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek