Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.55

Usnesení RO č.55 1

z 55. schůze Rady obce Nýdek konané dne 12. dubna 2017 v 17.00 hodin

Usnesení

z 55. schůze Rady obce Nýdek konané dne 12. dubna 2017 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Opravu komunikace v osadě „Hluchová“ od obč. Madzie po obč. Labaje (směr „Setinka“) a zatrubnění příkopu u RD obč. Niedoby (směr “Nade Mlynem“).
 2. Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů za účelem výběru nejvhodnějšího dodavatele stavebních prací na opravy místních komunikací v katastrech obcí Hrádek, Návsí a Nýdek – viz. příloha.
 3. Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu „Opravy místních komunikací v obci Hrádek, Návsí, Nýdek“ – viz. příloha.
 4. Cenovou nabídku Ing. Müllerové, INPRO projekt, na zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy objektu požární zbrojnice“ – viz. příloha.
 5. Nabídky ELTODO-CITELUM, s.r.o. na rozšíření VO v lokalitách „Za Vrchgorou“ a za budovou „Zahrádkář“ – viz. příloha.
 6. Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků – viz. příloha.
 7. Poskytnutí finančního daru Spolku pro obnovu venkova MSK ve výši 2.000,-- Kč.
 8. Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru SPOV MSK – viz. příloha.
 9. Cenovou nabídku na tlakové mytí dlažeb (PressureWashing) – viz. příloha.
 10. Úhradu nájemného za pronájem hrobových míst č.: ………, ……… na pohřebišti Folwark Starý za p. …………………….. ve výši 1.752,-- Kč.
 11. Spolufinancování nových kotlíkových dotací prostřednictvím kraje ve výši 2.500,-- Kč na výměnu starého zdroje vytápění za nový ekologičtější.
 12. Nabídku CBS Nakladatelství, s.r.o., Vodní 1972, 760 01 Zlín, na zakoupení 40 ks knih FRÝDECKO-MÍSTECKO Z NEBE – viz. příloha. 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Zprávu o plnění povinností a závazků stanovených smlouvou mezi společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. a obcí Nýdek o nájmu, provozu a správě VO v obci Nýdek.
 2. Diskusní příspěvky 55. schůze Rady obce Nýdek.

 

V Nýdku dne 18. dubna 2017.

 

                             

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.55/2017

URO 55_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 349,65 kB
Datum vložení: 28. 4. 2017 8:13
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:31
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek