Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.6

ze 6. schůze Rady obce Nýdek konané dne 26. ledna 2015 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

ze 6. schůze Rady obce Nýdek konané dne 26. ledna 2015 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.

 2. Smlouvu o dílo na zpracování Pasportu místních komunikací v obci Nýdek s Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. – viz. příloha.

 3. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Nýdek s ARRIVA MORAVA a.s. – viz. příloha.

 4. Nabídku na výměnu původní střešní krytiny při realizaci projektu „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“ za krytinu DECRA – viz. příloha.

 5. Koupi nové kopírky SHARP AR-5618N pro obecní úřad za cenu 22.724,-- Kč.

 6. Instalaci projekční techniky v obřadní síni OÚ v Nýdku v ceně 20.000,-- Kč.

 7. Instalaci terminálu, který umožní občanům platbu poplatků kartou na Obecním úřadu v Nýdku.

 8. Koupi 2 ks plechových garáží za účelem zřízení sběrného místa pro zpětný odběr elektrozařízení včetně ukotvení v ceně 39.600,-- Kč včetně DPH.

 9. Příspěvek na úhradu nákladů za používání vlastního mobilního telefonu k pracovním účelům p. …………………………………….. ve výši 500,-- Kč/měs. s platností od 1. 2. 2015.

 10. Bezúplatný převod majetku (hasičská technika pro SDH Nýdek) a Smlouvu o bezúplatném převodu majetku s obcí Ludgeřovice – viz. příloha.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky ze 6. schůze Rady obce Nýdek.

   

V Nýdku dne 2. února 2015

 

                                                                                      Mgr. Jan Konečný

                                                                                          starosta obce

Datum vložení: 18. 3. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek