Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.10

 Usnesení RO č.10 1

z 10. schůze Rady obce Nýdek konané dne 3. dubna 2019 v 17.00 hodin

Usnesení

z 10. schůze Rady obce Nýdek konané dne 3. dubna 2019 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

  1. Kontrolu usnesení.
  2. Přijetí dotace a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ na realizaci projektu „Nýdecká univerzita třetího věku II“ – viz. příloha.
  3. Smlouvu o č. 28-1-951/19/PV o podmínkách odběru povrchové vody s Lesy České republiky, s.p. – viz. příloha.
  4. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených č. 4000221438 s GasNet, s.r.o. – viz. příloha.
  5. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové týkající se prodeje částí pozemků uvedených ve smlouvě v rámci realizace projektu „PP Hluchová v km 3,950, km 0,000 – 2,360“ – viz. příloha.
  6. Odměnu ……....................., příspěvková organizace, 739 96 Nýdek … …………………. ve výši 30.000,-- Kč z fondu odměn na rok 2019, která bude postupně čerpána během roku.
  7. Nabídku Szturc interiéry s.r.o. na vybavení kanceláře místostarosty nábytkem – viz. příloha.
  8. Nákup pohárů na Bystřický běh s úsměvem „ALIS RUN“ do výše 3.000,-- Kč.
  9. Poskytnutí finančního daru občanu obce p. ……………………i, Nýdek …, ve výši 3.000,-- Kč jako součást nejvyššího ocenění obce Nýdek „Za přínos pro obec“. Ocenění bylo uděleno za dlouholetou práci v zastupitelstvu a radě obce Nýdek, kde vykonával i funkci místostarosty obce.

 

Rada obce bere na vědomí:

  1. Zprávu o plnění povinností a závazků stanovených Smlouvou mezi společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. a obcí Nýdek ze dne 12. 8. 2014 o nájmu, provozu a správě veřejného osvětlení.

 

 

V Nýdku dne 9. dubna 2019                     

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.10/2019

RO_10_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 423,55 kB
Datum vložení: 15. 4. 2019 11:18
Datum poslední aktualizace: 8. 10. 2019 11:20
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek