Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.11

Usnesení RO č.11 1

z 11. schůze Rady obce Nýdek konané dne 25. dubna 2019 v 17.00 hodin

Usnesení

z 11. schůze Rady obce Nýdek konané dne 25. dubna 2019 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Provedení Sanace kanalizační stoky A (měrná šachta – Š70) a stoky AE (Š70 – Š108).
 3. Nabídku RNDr. Miroslava Konečného, CSc., fa ZEMPOLA, 739 53 Hnojník č. 136 na provedení terénního průzkumu a posouzení zvodněných vrstev podzemních vod k posílení vodního zdroje pro vodovod obce Nýdek – viz. příloha.
 4. Rozpočtová opatření č. 12, č. 13 a č. 14 – viz. příloha.
 5. Účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018 – viz. Protokol o schválení účetní závěrky.
 6. Kladný hospodářský výsledek Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace zas rok 2018 ve výši 37.048,53 Kč a jeho přidělení fondu odměn ve výši 80 % - tj. 29.638,86 Kč a fondu rezervnímu ve výši 20 % - tj. 7.409,67 Kč.
 7. Odpisový plán Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace na rok 2019.
 8. Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů za účelem společného postupu při zadání veřejné zakázky, jejímž cílem má být výběr nejvhodnějšího dodavatele stavebních prací na opravy místních komunikací v katastrech obcí Hrádek, Písečná, Návsí a Nýdek – viz. příloha.
 9. Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce s auditorem Ing. Jiřím Turoněm, Palackého 689/2, 736 01 Havířov-Město – viz. příloha.
 10. Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu (poptávku) na „Opravu kanalizace v obci Nýdek, Nýdek – Novosada“ – viz. příloha.
 11. Cenovou nabídku ……………………, Přípravné práce pro stavby, 739 96 Nýdek … na opravu (prodloužení) dešťové kanalizace lokalita Nýdek – „Gora“ – viz. příloha.
 12. Kupní smlouvu týkající se prodeje pozemku s p. ……………., bytem Nýdek … – viz. příloha.
 13. Kupní smlouvu s manželi ……………, bytem Lidická …, 739 61 Třinec – Lyžbice – viz. příloha.
 14. Poskytnutí neinvestiční dotace Spolku rodičů a přátel při ZŠ v Nýdku, čp. 293, 739 95 Nýdek ve výši 10.000,-- Kč na zajištění školních radovánek.
 15. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ v Nýdku – viz. příloha.
 16. Poskytnutí neinvestiční dotace MO ČRS, z.s. Bystřice, 739 95 Bystřice čp. 79 ve výši 5.000,-- Kč na zajištění jarních a podzimních rybářských závodů.
 17. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace MO ČRS, z.s. Bystřice – viz. příloha.
 18. Poskytnutí finančního daru Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje, 739 32 Řepiště, Mírová178 ve výši 2.000,-- Kč.
 19. Darovací smlouvu týkající se poskytnutí finančního daru Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje – viz. příloha.
 20. Poskytnutí finančního daru MS Kozubová – Milíkov ve výši 1.000,-- Kč na zajištění Oblastní chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené v r. 2018.
 21. Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru MS Kozubová – Milíkov – viz. příloha.
 22. Poskytnutí finančního daru Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 ve výši 1.000,-- Kč na zajištění dalšího provozu dětské krizové linky.
 23. Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru Lince bezpečí, z.s. - viz. příloha.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky 11. schůze Rady obce Nýdek.

 

 

V Nýdku dne 30. dubna 2019  

                  

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.11/2019

RO_11_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 429,6 kB
Datum vložení: 2. 5. 2019 11:20
Datum poslední aktualizace: 8. 10. 2019 11:22
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek