Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.13

Usnesení RO č.13 1

ze 13. schůze Rady obce Nýdek konané dne 29. května 2019 v 17.00 hodin

Usnesení

ze 13. schůze Rady obce Nýdek konané dne 29. května 2019 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Opravy místních komunikací v obci Hrádek, Písečná, Návsí, Nýdek“ - STRABAG, a.s., Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov., IČ: 60838744.
 3. Smlouvu se STRABAG a.s. na opravu místní komunikace v obci Nýdek – viz. příloha.
 4. Cenovou nabídku na výkon zadavatelské činnosti k zakázce na výběr zhotovitele stavby „Podzemní kontejnery v obci Nýdek“ – viz. příloha.
 5. Zadávací podmínky k podání nabídek u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Podzemní kontejnery v obci Nýdek“ – viz. příloha.
 6. Rozpočtová opatření č. 21, č. 22 a č. 23 – viz. příloha.
 7. Smlouvu o dílo č. 2019/017/N132/S32505 s Lesostavby Frýdek Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 45193118 na opravu místních komunikací v obci Nýdek – viz. příloha.
 8. Smlouvu o společném zadávání veřejných zakázek členů Sdružení obcí Jablunkovska týkající se zajištění služeb v oblasti odvozu, zpracování a odstranění odpadu dle zákona o odpadech – viz. příloha.
 9. Smlouvu o zabezpečení zadávacího řízení s ARCH consulting s.r.o., Sluštická 873/6, 100 00 Praha na výběr dodavatele služeb v oblasti odvozu, zpracování a odstranění odpadu dle zákona o odpadech – viz.příloha.
 10. Poskytnutí neinvestiční dotace p. …………………….., Nýdek 597 na soustředění družstva FENIX SKI TEAM Jeseník ve výši 3.000,-- Kč na spolufinancování stravného na soustředění klubu běžeckého lyžování.
 11. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s ………………………….., Nýdek … – viz. příloha.
 12. Poskytnutí neinvestiční dotace Mysliveckému spolku Beskyd Nýdek, Nýdek 251 ve výši 10.000,-- Kč na zakoupení krmiva pro zvěř.
 13. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Mysliveckému spolku Beskyd – Nýdek, Nýdek 251 – viz. příloha.
 14. Poskytnutí finančního daru Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s., Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město ve výši 300,-- Kč.
 15. Vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu na „Opravu kanalizace v obci Nýdek, Nýdek – Novosada“ – WOMBAT s.r.o., Březinova 23, 616 00 Brno.
 16. Nákup 10 ks svodnic REVERDO o délce 5 m na opravy MK v obci Nýdek od dodavatele Lesostavby Frýdek – Místek a.s.
 17. Udělení souhlasu ZŠ Nýdek s nabytím majetku do vlastnictví ZŠ Nýdek, a to daru od obchodní společnosti Třinecké železárny, a.s. v podobě 5 ks PC sestav, jak jsou tyto specifikovány v darovací smlouvě zn. 02-0026974/GS - viz. příloha.

 

V Nýdku dne 3. června 2019

 

                  

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení č.13/2019

RO_13_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 429,08 kB
Datum vložení: 5. 6. 2019 11:27
Datum poslední aktualizace: 8. 10. 2019 11:29
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek