Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.2

 Usnesení RO č.2 2

z 2. schůze Rady obce Nýdek konané dne 26. listopadu 2018 v 17.00 hodin

Usnesení

z 2. schůze Rady obce Nýdek konané dne 26. listopadu 2018 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.


Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Úhradu zeměměřičských prací, geometrických plánů na zaměření cest v osadách „Střelmá“ a „Hluchová“ ve výši 46.585,-- Kč.
 3. Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. Číslo 2016 / 10577“ – viz.příloha.
 4. Rozpočtová opatřen č. 42, č. 43, č. 44, č. 45 a č. 46 – viz. příloha.
 5. „Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zřízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“, týkající se přeložky plynárenského zařízení, která je vyvolána rekonstrukcí mostu v dotčeném úseku – viz. příloha.
 6. Nabídku BULAWA – reklamní agentura s.r.o., Oldřichovice 869, 739 61 Třinec na výrobu kalendářů s harmonogramem svozu odpadů pro rok 2019 – viz. příloha.
 7. Nabídku Daren corp.s.r.o., 1. Máje 135, 739 61 Třinec na rekonstrukci e. rozvodů v kotelně budovy čp. 281 (Hasičská zbrojnice) – viz. příloha.
 8. Návrh Rozpočtu na obecní akci „Mikuláš 2018“ – viz. příloha.
 9. Čerpání 9 dnů staré dovolené …………………………………………………………………………………… .
 10. Finanční dar Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s., Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha ve výši 300,-- Kč.
 11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce č. 21/2017 s STAVOSERVIS Báča Pavel, Vendryně č.p. 424 – viz. příloha.
 12. Navýšení poplatku za dovoz obědu od 1. ledna 2019  na 10,-- Kč bez DPH.

   

 Rada obce bere na vědomí:

 1. Návrh rozpočtu obce Nýdek na rok 2019 a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení.
 2. Stanovení ceny vodného i stočného pro rok 2019 ve výši 30,-- Kč/m3 bez DPH a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení.
 3. Návrh ceny pozemku v lokalitě Hluchová p.č. 2595/13 v k.ú. Nýdek o výměře 59 m2 30,-- Kč/m2 a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení.
 4. Diskusní příspěvky 2. schůze Rady obce Nýdek.

   

V Nýdku dne 3. prosince 2018.                          

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

                                                                                                          

                                                                  

Přílohy

Usnesení RO č. 2/2018

RO_2_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 418,68 kB
Datum vložení: 10. 12. 2018 8:33
Datum poslední aktualizace: 27. 3. 2019 9:42
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek