Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.21

Usnesení RO č.21 1

z 21. schůze Rady obce Nýdek konané dne 12. srpna 2019 v 11.30 hodin

Usnesení

z 21. schůze Rady obce Nýdek konané dne 12. srpna 2019 v 11.30 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Nabídku Strabag a.s. na opravu komunikace a odvodnění v lokalitě „Novosada“ pod DPS Důstojnost – viz. příloha.
 3. Smlouvu o dílo s BMCH s.r.o., 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava Mariánské Hory na zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního souhlasu a stavebního povolení na realizaci projektu Výletiště u Požárníka – viz. příloha.
 4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 7. 2019 s CSK-Invest, s.r.o., Olšová 1165, 739 61 Třinec (Výstavba podzemních kontejnerů na separovaný odpad) – viz. příloha.
 5. Cenovou nabídku MSGas s.r.o., Selská 449, 739 25 Sviadnov – Úprava plynovodu v rámci stavby „Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Nýdek – viz. příloha.
 6. Nabídku Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec na administraci zakázek projektu „Život na Těšínském Slezsku v době průmyslové revoluce – viz. příloha.
 7. Nabídku C2pecap s.r.o., Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov na provádění technického dozoru investora stavby „Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Nýdek“ – viz. příloha.
 8. Příkazní smlouvu o výkonu činnosti technického dozoru investora na stavbu „Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Nýdek“ s C2pecap s.r.o., Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov – viz. příloha.
 9. Zakoupení Markýzy pro objekt Zázemí pro sportovce v obci Nýdek dle přiložené nabídky.
 10. Pořízení profesionálních leteckých fotografií obce Nýdek včetně fotoplakátu obce Nýdek dle přiložené nabídky.
 11. Přijetí daru od vlastníků chat v osadě Gora v zastoupení p. ………………………, ch. č. …, 739 96 Nýdek na opravu komunikace vedoucí do chatoviště ve výši 7.770,-- Kč.
 12. Smlouvu o přijetí daru s p. …………………………, ch. č. … Nýdek – viz příloha.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Žádost občanů osady „Odmiarek“ o poskytnutí dotace na zakoupení nádrže na pitnou vodu a její zabudování v terénu.
 2. Požadavek p. Mitrengy (DPS Důstojnost) o provádění zimní údržby v osadě Novosada.
 3. Diskusní příspěvky 21. schůze Rady obce Nýdek.

 

V Nýdku dne 19. srpna 2019     

                                                                                                           Mgr. Jan Konečný

                                                                                                         starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.21/2019

RO_21_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 423,8 kB
Datum vložení: 22. 8. 2019 11:53
Datum poslední aktualizace: 8. 10. 2019 11:57
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek