Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.25

Usnesení RO č.25 1

z 25. schůze Rady obce Nýdek konané dne 9. října 2019 v 17.00 hodin

 

Usnesení

z 25. schůze Rady obce Nýdek konané dne 9. října 2019 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Platový výměr řediteli Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace 739 96 Nýdek 293 Mgr. Liboru Svidrovi – viz. příloha.
 3. Rozpočtová opatření č. 47, č.48 a č. 49 – viz. příloha.
 4. Vícepráce na realizaci projektu Rekonstrukce úpravny vody Nýdek – viz. příloha (nabídka č. 1, 2, 3 a 4).
 5. Zástupce do školské rady za obec Nýdek Mgr. Danu Španihelovou a Ing. Petra Kubíka.
 6. Poskytnutí finančního daru na pořízení nového Babyboxu ve Frýdku-Místku ve výši 1.000,-- Kč.
 7. Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru s Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 – Hájek – viz. příloha.
 8. Zakoupení kalendářů pro rok 2020 – viz. příloha (nabídka T – print, s.r.o.).
 9. Navýšení cenové nabídky Zdeněk Polášek, IČ: 42989141 schválené na 14. schůzi RO Nýdek na zpracování PD projektu „Revitalizace území pod Kamenným“ o 10 tis. Kč.
 10. Smlouvu o dílo s CRISIS CONSULTING s.r.o., Kopánky 1230, 686 05 Uherské Hradiště na zpracování digitálního povodňového plánu obce a pořízení elektrocentrály včetně zpracování žádosti o dotaci – viz. příloha.
 11. Cenovou nabídku Pavla Bončka, Rizikové kácení stromů, IČ: 02756935 na pokácení uschlého jasanu u odbočky do osady „Dziolek“ – viz. příloha.
 12. Poskytnutí finančního daru občanu obce p. ………………….., Nýdek čp. … za dlouholetou pomoc p. …………………. Nýdek čp. …, který byl teprve cca před rokem omezen ve svéprávnosti.

 Rada obce bere na vědomí:

 1. Nabídku Marka Kawuloka, Projektování dopravních cest na zpracování projektové dokumentace na výstavbu komunikace pod RD manželů Prokešových, Nýdek 401.
 2. Žádost vlastníků nemovitostí osady „Hluchová“ o vybudování kanalizace v této lokalitě.
 3. Diskusní příspěvky 25. schůze rady obce Nýdek.

 

V Nýdku dne 16. 10. 2019

                          

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.25/2019

RO_25_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 426,11 kB
Datum vložení: 14. 10. 2019 9:19
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2020 9:21
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek